[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania 2 - zajęcia projektowe

Zakładamy, że powinni Państwo opracować dwa projekty: pierwszy w języku C, a drugi w Javie. Szczegóły projektów zależą od prowadzących zajęcia i mogą się różnić w poszczególnych grupach.


Równolegle z projektem należy opracowywać sprawozdanie, które składa się docelowo z trzech części:

  1. specyfikacji funkcjonalnej,
  2. opisu architektury kodu (specyfikacji implementacyjnej),
  3. opisu testów.

Sprawozdania z przebiegu realizacji projektu: Jak powinno wyglądać porządne sprawozdanie końcowe?

Zalecamy stosowanie LaTeXa (to jest w dobrym guście ;-). Więcej o LaTeXu w dydaktyce oraz szablon sprawozdania.


Wzorcowe projekty wyglądają następująco:

AKTUALNE!: Projekty na semestr letni 2013


ARCHIWUM - stare tematy projektów

Projekty 2012

Projekty 2011

Projekty 2010

Projekty 2009

Projekty 2008

Projekty 2007:

2015-09-23 06:44