[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania 2

Wykłady z wiosny 2011: W5 (28 marca) - W8 (18 kwietnia)

W5: 28 marca 2011

Pisaliśmy kalkulator ONP

Oto pierwsza wersja kodu głównej klasy:

  1 public class ONP {
  2   public static void main( String [] args ) {
  3     XStos s= new XStos();
  4     Liczba x;
  5 
  6     for( int i= 1; i < args.length; i++ ) {
  7       String a= args[i];
  8       try {
  9         if( args[0].equals( "d" ) )
 10          x= new Liczba( a );
 11         else if( args[0].equals( "b" ) )
 12          x= new LiczbaBinarna( a );
 13         else if( args[0].equals( "r" ) )
 14           x = new LiczbaRzymska( a );
 15         else {
 16           System.err.println( args[0] + " jest nieobslugiwany" );
 17           return;
 18         }
 19         s.push( x );
 20       } catch( NumberFormatException e ) {
 21         //System.err.println( e );
 22         if( a.equals( "+" ) ) {
 23           x = (Liczba) s.pop();
 24           x.add( (Liczba)s.pop() );
 25           s.push( x );
 26         } else if( a.equals( "*" ) ) {
 27           x= (Liczba) s.pop();
 28           x.mul( (Liczba) s.pop() );
 29           s.push( x );
 30         } else if( a.equals( "-" ) ) {
 31           x= (Liczba) s.pop();
 32           Liczba y= (Liczba) s.pop();
 33           y.sub( x );
 34           s.push( y );
 35         } else if( a.equals( "/" ) ) {
 36           x= (Liczba) s.pop();
 37           Liczba y= (Liczba) s.pop();
 38           y.div( x );
 39           s.push( y );
 40         } else if( a.equals( "=" ) ) {
 41           System.out.println( "=" + s.pop() );
 42         } else 
 43           System.err.println( "Nieznany symbol: " + a );
 44       }
 45       //System.err.println( s );
 46     }
 47   }
 48 }

Interfejs Liczba:

  1 public interface Liczba {
  2   public void add( Liczba y );
  3 
  4   public void sub( Liczba y );
  5 
  6   public void mul( Liczba y );
  7 
  8   public void div( Liczba y );
  9 }

Szkielet Liczby:

  1 public class LiczbaSzkielet implements Liczba {
  2   protected double x;
  3 
  4   public LiczbaSzkielet() {
  5     x = 0;
  6   }
  7 
  8   public void add( Liczba y ) {
  9     x += ((LiczbaSzkielet)y).x;
 10   }
 11 
 12   public void sub( Liczba y ) {
 13     x -= ((LiczbaSzkielet)y).x;
 14   }
 15 
 16   public void mul( Liczba y ) {
 17     x *= ((LiczbaSzkielet)y).x;
 18   }
 19 
 20   public void div( Liczba y ) {
 21     x /= ((LiczbaSzkielet)y).x;
 22   }
 23 }

Liczba dziesiętna:

  1 public class LiczbaDziesietna extends LiczbaSzkielet {
  2   public LiczbaDziesietna( String a ) 
  3     throws NumberFormatException
  4   {
  5     x = Double.parseDouble( a );
  6   }
  7 
  8   public String toString() {
  9     return ""+x;
 10   }
 11 }

Liczba binarna:

  1 public class LiczbaBinarna extends LiczbaSzkielet {
  2 
  3   public LiczbaBinarna( String a ) 
  4     throws NumberFormatException
  5   {
  6     for( int i= 0; i < a.length(); i++ )
  7       if( a.charAt(i) != '0' && a.charAt(i) != '1' )
  8         throw new NumberFormatException( a + " to nie jest liczba binarna" );
  9       else {
 10         x *= 2;
 11         x += a.charAt(i) == '0' ? 0 : 1;
 12       }
 13   }
 14 
 15   public String toString() {
 16     String r= "";
 17     int c = (int)x;
 18     while( c != 0 ) {
 19       if( c % 2 == 1 )
 20         r = "1" + r;
 21       else
 22         r = "0" + r;
 23       c /= 2;
 24     }
 25     return x == 0 ? "0" : r;
 26   }
 27 
 28 }

Liczba rzymska:

  1 public class LiczbaRzymska extends LiczbaSzkielet {
  2   public LiczbaRzymska( String a )
  3     throws NumberFormatException 
  4   {
  5     x = parse( a );
  6   }
  7 
  8   public void set( String v ) {
  9     x= parse( v );
 10   }
 11 
 12   public double parse(String v ) {
 13 
 14    int lt = 0;
 15    int ls = 0;
 16    int ld = 0;
 17    int lj = 0;
 18 
 19    for (Character c : v.toCharArray()) {
 20       switch (c) {
 21         case 'M':
 22           if (ld > 0 || lj > 0 || ls > 1) {
 23             throw new NumberFormatException("Zla lczba rzymska \"" + v + "\"");
 24           } else if (ls == 1) {
 25             ls = 9;
 26           } else {
 27             if (lt < 9) {
 28               lt++;
 29             } else {
 30               throw new NumberFormatException("Zla lczba rzymska \"" + v + "\"");
 31             }
 32           }
 33           break;
 34         case 'D':
 35           if (lj > 0 || ld > 0 || ls > 1) {
 36             throw new NumberFormatException("Zla liczba rzymska \"" + v + "\"");
 37           } else if (ls == 1) {
 38             ls = 4;
 39           } else {
 40             ls = 5;
 41           }
 42           break;
 43         case 'C':
 44           if (lj > 0 || ld > 1) {
 45             throw new NumberFormatException("Zla liczba rzymska\"" + v + "\"");
 46           } else if (ld == 1) {
 47             ld = 9;
 48           } else {
 49             if (ld < 9) {
 50               ld++;
 51             } else {
 52               throw new NumberFormatException("Zla lczba rzymska \"" + v + "\"");
 53             }
 54           }
 55           break;
 56         case 'L':
 57           if (lj > 0 || ld > 1) {
 58             throw new NumberFormatException("Zla liczba rzymska \"" + v + "\"");
 59           } else if (ld == 1) {
 60             ld = 4;
 61           } else {
 62             ld = 5;
 63           }
 64           break;
 65         case 'X':
 66           if (lj > 1) {
 67             throw new NumberFormatException("Zla liczba rzymska \"" + v + "\"");
 68           } else if (lj == 1) {
 69             lj = 9;
 70           } else {
 71             if (ld < 9) {
 72               ld++;
 73             } else {
 74               throw new NumberFormatException("Zla lczba rzymska \"" + v + "\"");
 75             }
 76           }
 77           break;
 78         case 'V':
 79           if (lj > 1) {
 80             throw new NumberFormatException("Zla liczba rzymska \"" + v + "\"");
 81           } else if (lj == 1) {
 82             lj = 4;
 83           } else {
 84             lj = 5;
 85           }
 86           break;
 87         case 'I':
 88           if (lj < 9) {
 89             lj++;
 90           } else {
 91             throw new NumberFormatException("Zla lczba rzymska \"" + v + "\"");
 92           }
 93           break;
 94         default:
 95           throw new NumberFormatException("Znak " + c + " nie jest elementem liczby rzymskiej" );
 96       }
 97    }
 98 
 99    return 1000 * lt + 100 * ls + 10 * ld + lj;
 100 
 101   }
 102 
 103   private void addDigit(StringBuffer b, int no, char d, char d5, char d10) {
 104     if (no == 4) {
 105       b.append(d);
 106       b.append(d5);
 107     } else if (no == 9) {
 108       b.append(d);
 109       b.append(d10);
 110     } else {
 111       if (no / 5 > 0) {
 112         b.append(d5);
 113       }
 114       for (int i = 0; i < no % 5; i++) {
 115         b.append(d);
 116       }
 117     }
 118   }
 119 
 120   public String toString() {
 121     int rx = (int)x;
 122     int lt = rx / 1000;
 123     int ls = (rx % 1000) / 100;
 124     int ld = (rx % 100) / 10;
 125     int lj = rx % 10;
 126 
 127     StringBuffer b = new StringBuffer();
 128     this.addDigit(b, lt, 'M', 'B', '@');
 129     this.addDigit(b, ls, 'C', 'D', 'M');
 130     this.addDigit(b, ld, 'X', 'L', 'C');
 131     this.addDigit(b, lj, 'I', 'V', 'X');
 132 
 133     return b.toString();
 134   }
 135 }

Fabryki:

  1 public interface FabrykaLiczb {
  2   public Liczba utworz( String s );
  3 }

  1 public class FabrykaLiczbDziesietnych implements FabrykaLiczb {
  2   public Liczba utworz( String s ) {
  3     return new LiczbaDziesietna( s );
  4   }
  5 }

  1 public class FabrykaLiczbBinarnych implements FabrykaLiczb {
  2   public Liczba utworz( String s ) {
  3     return new LiczbaBinarna( s );
  4   }
  5 }

  1 public class FabrykaLiczbRzymskich implements FabrykaLiczb {
  2   public Liczba utworz( String s ) {
  3     return new LiczbaRzymska( s );
  4   }
  5 }

I ostateczny kod kalkulatora:

  1 public class ONP {
  2   public static void main( String [] args ) {
  3     XStos s= new XStos();
  4     Liczba x;
  5     FabrykaLiczb f;
  6     if( args[0].equals( "d" ) )
  7      f= new FabrykaLiczbDziesietnych();
  8     else if( args[0].equals( "b" ) )
  9      f= new FabrykaLiczbBinarnych();
 10     else if( args[0].equals( "r" ) )
 11      f= new FabrykaLiczbRzymskich();
 12     else {
 13       System.err.println( args[0] + " jest nieobslugiwany" );
 14       return;
 15     }
 16 
 17     for( int i= 1; i < args.length; i++ ) {
 18       String a= args[i];
 19       try {
 20         x= f.utworz( a );
 21         s.push( x );
 22       } catch( NumberFormatException e ) {
 23         //System.err.println( e );
 24         if( a.equals( "+" ) ) {
 25           x = (Liczba) s.pop();
 26           x.add( (Liczba)s.pop() );
 27           s.push( x );
 28         } else if( a.equals( "*" ) ) {
 29           x= (Liczba) s.pop();
 30           x.mul( (Liczba) s.pop() );
 31           s.push( x );
 32         } else if( a.equals( "-" ) ) {
 33           x= (Liczba) s.pop();
 34           Liczba y= (Liczba) s.pop();
 35           y.sub( x );
 36           s.push( y );
 37         } else if( a.equals( "/" ) ) {
 38           x= (Liczba) s.pop();
 39           Liczba y= (Liczba) s.pop();
 40           y.div( x );
 41           s.push( y );
 42         } else if( a.equals( "=" ) ) {
 43           System.out.println( "=" + s.pop() );
 44         } else 
 45           System.err.println( "Nieznany symbol: " + a );
 46       }
 47       //System.err.println( s );
 48     }
 49   }
 50 }

Testy:

lap-jstar:~/jimp/2> java ONP d 2 2 + 3 / 5 + =
=6.333333333333333
lap-jstar:~/jimp/2> java ONP r XLII XIV / =  
=III
lap-jstar:~/jimp/2> java ONP b 100 10 \* =  
=1000
lap-jstar:~/jimp/2>

W6 i W7: 4 i 11 kwietnia 2011

Pisaliśmy program, który czyta z pliku listę studentów Imię Nazwisko Liczba-punktów po jednym studencie w linii i wystawia oceny wg zadanej skali.

Omawialiśmy: interfejsy, klasy wewnetrzne zwykłe i anonimowe, rzutowanie (polimorfizm), JCF i programowanie w IDE Netbeans.

Kod projektu Oceny znajdą Państwo tutaj.

W8: 18 kwietnia 2011

Pisaliśmy prostą aplikacje okienkową: kalkulator 4-działaniowy oparty o Java Desktop Application Framework.

Kod projektu znajdą Państwo tutaj. W ramach pracy domowej proszę go dokończyć.


2015-09-23 06:44