[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania 2

Wykłady z wiosny 2011: W5 (9 maja) - W8 ()

W9: 9 maja 2011

Rozmawialiśmy o programowaniu wielowątkowym w Javie: jwatki.pdf

W10: 16 maja 2011

Pisaliśmy kartkówkę - trzeba było napisac klasę przechowującą wektor rzadki i realizującą interfejs (bez metody add):

  1 public interface VectorInterface {
  2   public int getLength();
  3   public void setlength( int n );
  4   public double get( int i) throws ArrayIndexOutOfBoundsException;
  5   public void set( int i, double value )throws ArrayIndexOutOfBoundsException;
  6   public void add( VectorInterface other );
  7 }

Przykładowe rozwiązanie (nadmiarowe przez metodę add i metodę main, które nie były wymagane):

  1 import java.util.HashMap;
  2 import java.util.Map;
  3 import java.util.Random;
  4 
  5 /**
  6 *
  7 * @author jstar
  8 */
  9 public class SparseVec implements VectorInterface {
 10 
 11   private int n;
 12   private Map<Integer, Double> v;
 13 
 14   public SparseVec(int n) {
 15     this.n = n;
 16     v = new HashMap<Integer, Double>();
 17   }
 18 
 19   public int getLength() {
 20     return n;
 21   }
 22 
 23   public void setlength(int n) {
 24     this.n = n;
 25     checkAndClearMap();
 26   }
 27 
 28   public double get(int i) throws ArrayIndexOutOfBoundsException {
 29     if (i < 0 || i >= n) {
 30       throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("Index " + i + " is outside allowed range: <" + 0 + ";" + n + ">");
 31     }
 32     if (v.containsKey(i)) {
 33       return v.get(i);
 34     } else {
 35       return 0.0;
 36     }
 37   }
 38 
 39   public void set(int i, double value) throws ArrayIndexOutOfBoundsException {
 40     if (i < 0 || i >= n) {
 41       throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("Index " + i + " is outside allowed range: <" + 0 + ";" + n + ">");
 42     }
 43     v.put(i, value);
 44   }
 45 
 46   private void checkAndClearMap() {
 47     for (Integer i : v.keySet()) {
 48       if (i >= n) {
 49         v.remove(i);
 50       }
 51     }
 52   }
 53 
 54   public void add(VectorInterface other) {
 55     if (other.getLength() > n) {
 56       setlength(other.getLength());
 57     }
 58     for (int i = 0; i < n; i++) {
 59       double me = get(i);
 60       double he = other.get(i);
 61       if (me != 0.0 || he != 0.0) {
 62         v.put(i, me + he);
 63       }
 64     }
 65   }
 66 
 67   public static void main(String[] args) {
 68     VectorInterface v = new SparseVec(args.length > 0 ? Integer.parseInt(args[0]) : 100);
 69     int m = args.length > 1 ? Integer.parseInt(args[1]) : 10;
 70 
 71     Random gen = new Random(v.getLength() % m);
 72     for (int i = 0; i < m; i++) {
 73       int index = gen.nextInt(v.getLength());
 74       v.set(index, 1.0);
 75     }
 76     try {
 77       v.set(v.getLength(), 10);
 78       System.err.println("Method SparseVec.set failed to throw an exception!");
 79     } catch (IndexOutOfBoundsException ex) {
 80       // it's ok
 81     }
 82     System.out.print("[");
 83     for (int i = 0; i < v.getLength(); i++) {
 84       System.out.print(" " + v.get(i));
 85     }
 86     System.out.println(" ]");
 87     v.add(v);
 88     System.out.print("[");
 89     for (int i = 0; i < v.getLength(); i++) {
 90       System.out.print(" " + v.get(i));
 91     }
 92     System.out.println(" ]");
 93     VectorInterface u = new SparseVec(2 * v.getLength());
 94     u.set(v.getLength() + 2, 10.0);
 95     v.add( u );
 96     System.out.print("[");
 97     for (int i = 0; i < v.getLength(); i++) {
 98       System.out.print(" " + v.get(i));
 99     }
 100     System.out.println(" ]");
 101   }
 102 }

Kolejny temat to ocena i testowanie kodu. O metodach oceny tylko wspomnieliśmy, natomiast skupiliśmy się na wykorzystaniu narzędzi testowania jednostkowego ze szczególnym uzględnieniem bibliotek JUnit: ocenaITestowanieKodu.pdf


2015-09-23 06:44