[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania 2

Wykłady z wiosny 2011: W1 (21 lutego) - W4 ( marca)

W1: 20 lutego 2011

Wykład był poświęcony dokładnemu omówieniu projektu. Rozmawialiśmy o przeznaczeniu programu triangle, o algorytmach niezbędnych do realizacji projektu i o zasadach wykonywania i oceniania projektów.

W2: 27 lutego 2011

Wstęp do Javy. Pisaliśmy pierwsze klasy:

  1 public class Hello {
  2  public static int main( String args ) {
  3   System.out.println( "Cześć!" );
  4   return 0;
  5  }
  6  public static void main( String [] args ) {
  7   System.out.println( "To jest dobry main!" );
  8   return;
  9  }
 10 }

  1 public class Echo {
  2     public static void main( String [] args ) {
  3         for( int i= 0; i < args.length; i++ ) {
  4             System.out.println( i + 1 + ": " + args[i] );
  5         }
  6     }
  7 }

  1 public class Pkt {
  2 /** Punkt 2D **/
  3     private double x;
  4     private double y;
  5 
  6     private static long ileJestPkt= 0;
  7 
  8     public Pkt( double x, double y ) {
  9         this.x = x;
 10         this.y = y;
 11         ileJestPkt++;
 12     }
 13 
 14     public Pkt( double c ) {
 15         x= y= c;
 16         ileJestPkt++;
 17     }
 18 
 19     public Pkt() {
 20         ileJestPkt++;
 21     }
 22 
 23     public void move( double dx, double dy ) {
 24         x += dx;
 25         y += dy;
 26     }
 27 
 28     public void setX( double newX ) {
 29         x = newX;
 30     }
 31 
 32     public void setY( double newY ) {
 33         y = newY;
 34     }
 35 
 36     public double getX() {
 37         return x;
 38     }
 39 
 40     public double getY() {
 41         return y;
 42     }
 43 
 44     public String toString() {
 45         return "("+x+","+y+")";
 46  }
 47 
 48  public static long ilePkt() {
 49         return ileJestPkt;
 50     }
 51 }

  1 public class TestPkt {
  2 /** Klasa do testowania klasy Pkt (Punkt 2D)
  3 */
  4 
  5     public static void main( String [] args ) {
  6         Pkt [] t = new Pkt[100];
  7         for( int i= 0; i < Integer.parseInt( args[0] ); i++ )
  8             t[i] = new Pkt( );
  9 
 10         for( int i= 0; i < Pkt.ilePkt(); i+= 2 )
 11             t[i].move( 1, 0 );
 12 
 13         for( int i= 1; i < Pkt.ilePkt(); i+= 2 )
 14             t[i].move( 0, 1);
 15 
 16         for( int i= 0; i < Pkt.ilePkt(); i++ )
 17             System.out.println( t[i] );
 18     }
 19 }

W3: 5 marca 2011

Rozmawialiśmy o zasadach podziału projektu na klasy - jako przykład, który będziemy dalej rozwijać napisaliśmy pierwszą wersję klasy opisującej dwuwymiarową siatkę złożoną z trójkątów:

  1 public class Mesh {
  2     private double [][] xy;
  3     private int [][] ele;
  4     private int [] v_attr;
  5  private double [] e_attr;
  6     private int n_vertices;
  7     private int n_elems;
  8 
  9     public Mesh() {
 10         n_vertices = 0;
 11         n_elems = 0;
 12     }
 13 
 14     public Mesh( int nv, int ne ) {
 15         n_vertices = 0;
 16         n_elems = 0;
 17         xy = new double[nv][2];
 18         v_attr = new int[nv];
 19         ele = new int [ne][3];
 20         e_attr = new double [ne];
 21     }
 22 
 23     void add_vertex( double x, double y, int attr ) {
 24         if( xy == null || n_vertices == xy.length ) {
 25             int new_xy_size = n_vertices > 0 ? 2*n_vertices : 32;
 26             double [][] n_xy = new double[new_xy_size][2];
 27             int [] n_v_attr = new int[new_xy_size];
 28             for( int i= 0; i < n_vertices; i++ ) {
 29                 n_xy[i][0]= xy[i][0];
 30                 n_xy[i][1]= xy[i][1];
 31                 n_v_attr[i]= v_attr[i];
 32             }
 33             xy = n_xy;
 34             v_attr = n_v_attr;
 35         }
 36         xy[n_vertices][0] = x;
 37         xy[n_vertices][1] = y;
 38         v_attr[n_vertices] = attr;
 39         n_vertices++;
 40     }
 41 
 42     void add_elem( int n1, int n2, int n3, double e_attribute ) {
 43         if( ele == null || n_elems == ele.length ) {
 44             int new_e_size = n_elems > 0 ? n_elems*2 : 64;
 45             int n_ele[][] = new int[new_e_size][3];
 46             double n_e_attr[] = new double[new_e_size];
 47             for( int i= 0; i < n_elems; i++ ) {
 48                 n_ele[i][0] = ele[i][0];
 49                 n_ele[i][1] = ele[i][1];
 50                 n_ele[i][2] = ele[i][2];
 51                 n_e_attr[i]= e_attr[i];
 52             }
 53             e_attr= n_e_attr;
 54             ele= n_ele;
 55         }
 56         ele[n_elems][0]= n1;
 57         ele[n_elems][1]= n2;
 58         ele[n_elems][2]= n3;
 59         e_attr[n_elems]= e_attribute;
 60         n_elems++;
 61     }
 62 
 63     void move( double dx, double dy ) {
 64         for( int i= 0; i < n_vertices; i++ ) {
 65             xy[i][0] += dx;
 66             xy[i][1] += dy;
 67         }
 68     }
 69 
 70     public int getNVertices() {
 71         return n_vertices;
 72     }
 73 
 74     public int getNElements() {
 75         return n_elems;
 76     }
 77 
 78     public double getX( int i ) {
 79         return xy[i][0];
 80     }
 81 
 82     public double getY( int i ) {
 83         return xy[i][1];
 84     }
 85 
 86     public int getVAttr( int i ) {
 87         return v_attr[i];
 88     }
 89 
 90     public int getENode( int e, int v ) {
 91         return ele[e][v];
 92     }
 93 
 94     public double getEAttr( int e ) {
 95         return e_attr[e];
 96     }
 97 
 98     public String toString() {
 99         return "Mesh( "+n_vertices+" vetrices, "+n_elems+" elements)";
 100     }
 101 
 102     public static void main( String [] argv ) {
 103         Mesh m = new Mesh();
 104 
 105         for( int i= 0; i < Integer.parseInt(argv[0]); i++ )   
 106             m.add_vertex( 0.0, 0.0, 1 );
 107 
 108         for( int i= 0; i < Integer.parseInt(argv[1]); i++ )   
 109             m.add_elem( 1, 2, 3, 0.555 );
 110 
 111         try {
 112             MeshIO.meshWriter( m, "test" );
 113         }
 114         catch( java.io.IOException e ) {
 115             System.err.println( "Wystąpił błąd: " + e.getMessage() );
 116         }
 117 
 118         System.out.println( m );
 119     }
 120 }

i klasę-pojemnik metod do czytania/pisania siatek

  1 import java.io.*;
  2 
  3 public class MeshIO {
  4     public static void meshWriter( Mesh m, String fileName )
  5         throws IOException
  6     {
  7         File of = new File( fileName + ".node" );
  8 
  9         FileWriter fw= new FileWriter( of );
 10 
 11         fw.write( m.getNVertices() + " 2 0 1\n" );
 12         for( int i= 0; i < m.getNVertices(); i++ ) 
 13             fw.write( (i+1) + " " + m.getX(i) + " " + m.getY(i) + " " + m.getVAttr(i) + "\n" );
 14 
 15         fw.close();
 16 
 17         System.err.println( "Siatka zapisana!" );
 18 
 19     }
 20 }

2015-09-23 06:44