[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania 2

Wykłady z wiosny 20131: WA (29 kwietnia) - WD (20 maja)

W9: 29 kwietnia 2013

Omawialiśmy temat projektu: implementację algorytmu PSO (Optymalizacja Rojem Cząstek - ang. Particle Swarm Optimization) w języku Java. Optymalizator składa się z trzech podstawowych klas:

Dodatkowo zdefiniowaliśmy dwa interfejsy:

  1 public interface Function {
  2  /** 
  3  * Minimized function
  4  */
  5  public Comparable value( double [] parameters );
  6 }

oraz

  1 public interface Monitor {
  2  /** 
  3  * PSO control
  4  */
  5  public boolean continue( Swarm swarm ); /// return tru if PSO algorithm should continue
  6 }

Kod zostanie udostępniony dopiero na koniec semestru - w ten sposób macie Państwo szansę zaimplementować PSO samodzielnie.

WA: 6 maja 2013

Kontynuacja PSO - podłączanie grafiki do monitora PSO.

WB: 13 maja 2013

JUnit na przykładzie macierzy rzadkich

Kod projektu z wykładu

WC: 20 maja 2013

Wykorzystanie testów jednostkowych do przyrostowej budowy programu.

Kod projektu z wykładu


2015-09-23 06:44