[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania II

Przykłady z wykładów w semestrze letnim 2010

Uwaga: wykłady są ułożone według dat: najnowszy na górze, najstarszy na dole.

15 marca

Java - wprowadzenie

Jiimp2/Wiosna2010/SBox

22 lutego, 1 marca, 8 marca

Rozmawialiśmy o projektowaniu kodu - na przykładzie programu obskurującego kod w języku C powiedzieliśmy, jak ważne jest:

 1. Zaprojektowanie funkcjonalności programu - musimy najpierw ustalić CO piszemy
 2. Projekt architektury programu:
  1. projektowanie metodą zstępującą: od ogółu do szczegółu
  2. podział programu na moduły
  3. interfejsy modułów i powiązanie między nimi: jasno zdefiniowane, jak najprostsze, jak najmniej
  4. ocena trudności modułów: rozpoczynamy od tych, które mogą sprawić najwięcej trudności: minimalizacja ryzyka nieukończenia projektu
 3. Tworzenie kodu:
  1. analiza potrzeb - uogólnianie - stosowanie gotowych rozwiązań (algorytmów i struktur danych)
  2. analiza szybkości algorytmów - lepiej się zastanowić i poszukać dobrego rozwiązania, niż ryzykować fiasko
  3. pisanie możliwie małymi porcjami - wczesne testowanie
  4. nawroty i iteracje - nie wszystko od razu, najpierw najważniejsze i tak, aby można było poprawić.

Załączniki:


2015-09-23 06:44