[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Przedmiot Języki i metodyka programowania 2

Kurs składa się z wykładu i zajęć projektowych

Prowadzący:

Wykład:

Projekty:

Zaliczenie przedmiotu i zasady oceniania

Suma punktów z egzaminu i projektów zostanie przeliczona na ocenę wg skali (uwaga: o ile liczba punktów z projektów będzie > 14):

0-50 p.

2

51-60 p.

3

61-70 p.

3.5

71-80 p.

4

81-90 p.

4.5

91- p.

5

Terminy egzaminów

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

Przykładowe pytania z poprzednich sprawdzianów

Materiały do wykładów

Strona wykładu

Projekty

Strona zajęć projektowych

Podręczniki

  1. K. Arnold, J. Gosling - JAVA, WNT, Warszawa 1999
  2. B. Eckel - Thinking in Java, Edycja Polska, Helion, elektroniczny oryginał


2015-09-23 06:44