[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Informacje organizacyjne dotyczące laboratorium wirtualnych systemów operacyjnych.

Maszyny wirtualne są tworzone indywidualnie dla każdego studenta. Uprawnienia do tworzenia maszyn posiadają tylko administratorzy serwera. (Aktualnie osobami administratorami są: R.Szmurło, B.Sawicki, A.Toboła).

Serwer maszyn wirtualnych dostępny jest pod adresem e1.iem.pw.edu.pl. bezpośredni dostęp do serwera posiadają tylko użytkownicy lokalni. Studenci aby uzyskać dostęp do serwera muszą połączyć się poprzez system pośredniczący (VMWare vSphere Center), który jest zainstalowany na serwerze wat.iem.pw.edu.pl. System ten dostępny jest pod adresem wat.iem.pw.edu.pl:444 . System pośredniczący do uwierzytelnienia użytkowników wykorzystuje domenę Microsoft Windows: zetis, która jest zintegrowana z sewerem LDAP, który funkcjonuje w ramach zakładu ZETiIS.

Dane do zalogowania:

IP Adress / Name (of VSphere Center):

wat.iem.pw.edu.pl:444

User name:

[nazwa użytkownika z systemu WAT]

Password:

[hasło użytkownika do systemu Microsoft Windows na WAT]

Lokalizacje maszyn wirtualnych:

Konfiguracja sieci wirtualnej

Studenckie maszyny wirtualne są podłączone do wirtualnych przełączników, które są tworzone dla każdego typu zajęć. Wirtualne przełączniki nie są podłączone do fizycznych kart sieciowych. Dlatego, maszyny wirtualne, aby mieć dostęp do sieci zewnętrznej muszą wykorzystać serwer NAT, który sam jest maszyną wirtualną posiadająca dwie karty sieciowe. Jedna z kart sieciowych jest podłączona do tego samego przełącznika co maszyny wirtualne studentów, a druga karta sieciowa podłączona jest do jednego z fizycznych interfejsów sieciowych serwera maszyn wirtualnych.

Z punktu widzenia wirtualnego systemu operacyjnego, należy wprowadzić następującą konfigurację:

Adres IP:

192.168.0.XXX

(gdzie XXX jest nadawany indywidualnie przez prowadzącego zajęcia)

Maska sieci:

255.255.255.0

Brama:

192.168.0.2

Serwer DNS:

194.29.146.3

Uwaga! Na serwerze NAT nie ma zainstalowanej usługi DHCP. Każdy student musi manualnie wprowadzić konfigurację interfejsu sieciowego.

Ważne lokalizacje


2015-09-23 06:44