[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Krótka instrukcja używania programu Fiver w wersji 2.0.03

Jak uzyskać poniższy rysunek?

fiver_box.png

 1. Pobrać i zainstalować Fivera (link do instalatora na poprzedniej stronie).
 2. Uruchomić Fivera z menu programy Windows.
 3. Wybrać File->Open i wskazać na plik z siatką (UWAGA! Plik z siatka musi zawierać zakończenia linii w formacie Microsoft Windows!)

 4. Po wczytaniu powinien pojawić się zielony prostokąt z etykietą: 'Diffpack grid: bg1'
 5. Aby narysować siatkę należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na zielonym prostokącie i wybrać z menu podręcznego opcję "Draw solid"
 6. Powinien pojawić się nowy, żółty prostokąt z etykietą: Draw:    GridDraw.

 7. Należy kliknąć żółty prostokąt lewym przyciskiem myszki.
 8. W sekcji Attributes należy odnaleźć właściwość o nazwie "Single Color" i kliknąć na komórkę z narysowanym kolorem. Powinny pojawić się dwa przyciski: "<" oraz "...". Należy kliknąć przycisk z kropkami "..." i w oknie dialogowym wybrać kolor zielony. Uwaga! Aby opcja została zapamiętana musimy kliknąć na dowolną inna komórkę w opcjach atrybutów i dopiero potem wcisnąć przycisk Apply. Program ma ukryty 'bug' polegający na tym, ze opcje nie zapamiętują się dopóki nie zmieni się pozycji kursora.

 9. Aby ustawić prostokąt w odpowiedniej pozycji należy kliknąć myszką w oknie, gdzie jest narysowany równoległościan i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki poruszać myszką. Aby się przybliżyć lub oddalić można użyć kółka myszki lub ruszać myszką do przodu lub do tyłu z wciśniętym środkowym klawiszem myszki.
 10. Następnie należy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszki na ZIELONYM prostokącie i wybrać opcję "Draw Wireframe".
 11. następnie klikamy lewym przyciskiem myszki na nowym, żółtym prostokącie i w oknie Atrybutów zmieniamy opcję koloru (Single Color) na kolor czarny.

I to na tyle.


2015-09-23 06:44