[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 1 - Oscyloskop w technice pomiarowej

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zasad wykorzystania oscyloskopu w technice pomiarowej. W instrukcji skrótowo potraktowano zagadnienia konstrukcyjne zwracając uwagę na podzespoły i parametry oscyloskopów, które decydują o ich właściwościach metrologicznych. Szczegółowo opisano oscyloskop HP54603B z modułem HP54659B z uwagi na jego powszechność stosowania w laboratoriach uczelnianych.

Efektem kształcenia jest wiedza i umiejętność zastosowania oscyloskopu do obserwacji typowych sygnałów elektrycznych jak i bardziej złożonych przebiegów występujących w układach elektronicznych.

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c1_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku) -> c1_protokół_PDF


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44