[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 10 - Uniwersalne karty akwizycji danych

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne wprowadzenie i zapoznanie studentów z możliwościami jednego z powszechnie wykorzystywanych elementów składowych, współczesnych komputerowych systemów pomiarowych jakim jest karta zbierania danych - DAQ (ang. Data Acquisition ). Postawione w ramach ćwiczenia zadania mają na celu przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do samodzielnego konfigurowania programowania i obsługi systemów pomiarowych wykorzystujących karty DAQ.

Efektem kształcenia jest znajomość budowy i zasady działania kart pomiarowych, umiejętność doboru i konfiguracji parametrów pracy karty pomiarowej w zależności od liczby i właściwości źródeł rejestrowanych sygnałów.

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c10_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku) -> c10_protokół_PDF

oprogramowanie bezpośrednio wykorzystywane w ćwiczeniu - dostępne na lokalnym komputerze w laboratorium, opis w instrukcji

programy w LABView (ZIP) -> c10_programy

oprogramowanie pomocnicze


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44