[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 11 - Techniki przesyłania informacji i interfejsy pomiarowe

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości popularnych interfejsów komunikacyjnych, używanych w telemetrii i technice pomiarowej. Konfiguracja oraz budowa prostych systemów pomiarowych, wykorzystujących powyższe interfejsy.

Efektem kształcenia jest umiejętność konfiguracji wybranych interfejsów komunikacyjnych. Znajomość właściwości, parametrów oraz możliwości zastosowań wybranych techniki przesyłania danych oraz interfejsów komunikacyjnych.

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c11_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku) -> c11_protokół_PDF

oprogramowanie pomocnicze ->Ćw11_oprogramowanie.zip


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44