[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 13 - Pomiary biomedyczne

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Głównym założeniem programu ćwiczenia jest wprowadzenie do tematyki i zapoznanie z problematyką pomiarów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów o charakterze metrologicznym. Z szerokiego spektrum pomiarów diagnostyki medycznej wybrano, te które charakteryzuje nieinwazyjność i prostota metody pomiarowej z jednej strony, a z drugiej wysoka popularność w diagnostyce medycznej. Wybrano zatem pomiar temperatury ciała i rejestrację EKG. Istota informacji jakie otrzymuje się w wyniku wymienionych badań, w połączeniu z relatywnie niewielkim stopniem skomplikowania związanym z ich wykonaniem, wpłynęły znacząco na upowszechnienie się wymienionych technik diagnostycznych nawet w warunkach domowych. W ćwiczeniu zademonstrowano również problematykę dotyczącą akwizycji i przetwarzania sygnału EEG (elektroencefalografi)

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia (PDF) -> c13_instrukcja

protokół (do wydruku - PDF) -> c13_protokół

oprogramowanie wykorzystywane w ćwiczeniu

Matlab -> pobierz plik typu MAT

LABWindows/CVI (plik wykonywalny) -> pobierz plik typu EXE


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44