[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 2 - Analiza widmowa sygnałów

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami widmowej analizy sygnałów (analizy w dziedzinie częstotliwości), która stanowi nowoczesne, coraz powszechniej używane narzędzie metrologii.

Efektem kształcenia jest nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej metod analizy sygnałów w dziedzinie częstotliwości, szczególnie wykorzystania Dyskretnego Przekształcenia Fouriera oraz pozyskanie praktycznych umiejętności zastosowania analizatora widma.

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c2_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku) -> c2_protokół_PDF

oprogramowanie pomocnicze

protokół (arkusz kalkulacyjny) -> c2_arkusz_XLS


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44