[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 3 - Wirtualne przyrządy pomiarowe

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wirtualnych przyrządów pomiarowych zrealizowanych przy wykorzystaniu uniwersalnej karty zbierania danych (DAQ). W ćwiczeniu są badane przyrządy wirtualne wzorowane na przyrządach autonomicznych jak i przyrządy dedykowane dla realizacji określonego zadania pomiarowego. Ćwiczenie pozwala również na zapoznanie się z elementarnymi zasadami projektowania aplikacji w środowisku Labview.

Efektem kształcenia jest wiedza z zakresu projektowania, realizacji i konfiguracji przyrządów wirtualnych oraz umiejętność oceny właściwości przyrządu wirtualnego na podstawie przeprowadzonych badań.

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c3_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku) -> c3_protokół_PDF

oprogramowanie bezpośrednio wykorzystywane w ćwiczeniu - dostępne na lokalnym komputerze w laboratorium, opis w instrukcji


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44