[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 4 - Elektryczne metody pomiaru temperatury

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości i układów pomiarowych elektrycznych czujników temperatury (termorezystory, termistory, ogniwa termoelektryczne).

Efektem kształcenia jest wiedza na temat właściwości czujników temperatury oraz umiejętność wykonania badań takich czujników i ich weryfikacji na podstawie uzyskanych charakterystyk przetwarzania (szczególnie w aspekcie liniowości).

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c4_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku) -> c4_protokół_PDF

oprogramowanie pomocnicze

protokół (arkusz kalkulacyjny) -> c4_arkusz_XLS


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44