[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 5 - Pomiary wielkości magnetycznych

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zagadnień związanych z badaniem właściwości materiałów ferromagnetycznych w polach zmiennych na przykładzie badania próbki toroidalnej blachy elektrotechnicznej metodą oscylograficzną, a także na przykładzie wyznaczenia podstawowej krzywej magnesowania i stratności próbki blachy elektrotechnicznej w aparacie Epsteina.

Efektem kształcenia jest wiedza oraz umiejętność

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c5_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku) -> c5_protokół_PDF

oprogramowanie bezpośrednio wykorzystywane w ćwiczeniu - dostępne na lokalnym komputerze w laboratorium, opis w instrukcji

oprogramowanie pomocnicze

protokół (arkusz kalkulacyjny) -> c5_arkusz_XLS


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44