[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 6 - Pomiary multimetryczne

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości podręcznych i laboratoryjnych multimetrów cyfrowych ogólnego zastosowania.

Efektem kształcenia jest wiedza oraz umiejętność

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c6_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku) -> c6_protokół_PDF

oprogramowanie pomocnicze

aplikacja do obliczania błędu pomiaru wykonanego multimetrem cyfrowym (ZIP) -> c6_aplikacja1


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44