[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 7 - Pomiary wielkości mechanicznych

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych metod pomiaru oraz przetworników wielkości mechanicznych i parametrów ruchu: siła, naprężenie, przemieszczenie, prędkość, przyśpieszenie.

Efektem kształcenia jest wiedza oraz umiejętność

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c7_instrukcja_PDF

protokół

oprogramowanie bezpośrednio wykorzystywane w ćwiczeniu - dostępne na lokalnym komputerze w laboratorium, opis w instrukcji


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44