[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 8 - Pomiary w sieciach elektroenergetycznych

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie przyrządów, metod i układów pomiarowych znajdujących zastosowanie przy badaniach sieci elektroenergetycznej. Z uwagi szeroki zakres problematyki badań sieci elektroenergetycznych, w ćwiczeniu ograniczono się do dwóch ważnych zagadnień: pomiarów energii i pomiarów mocy w sieci 3-fazowej. Pomiary energii są powszechnie wykonywane zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach przemysłowych, a wyniki tych pomiarów stanowią podstawę rozliczeń odbiorców z zakładami energetycznymi. W pomiarach mocy kluczowym problemem jest sposób dołączenia przyrządów do sieci 3-fazowej.

Efektem kształcenia jest wiedza oraz umiejętność

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c8_instrukcja_PDF

protokół 1 - Badania liczników energii (do wydruku) -> c8_protokół1_PDF

protokół 2 - Pomiary mocy w układach 3-fazowych (do wydruku) -> c8_protokół2_PDF


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44