[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćwiczenie 9 - Pomiary parametrów elementów pasywnych

Cel ćwiczenia i efekty kształcenia

Celem ćwiczenia jest poznanie układów pomiarowych oraz przyrządów stosowanych w pomiarach parametrów charakteryzujących elementy obwodów elektrycznych. Szczególne znaczenie ma w elektrotechnice pomiar rezystancji wykonywany zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego.

Materiały dydaktyczne

instrukcja do ćwiczenia -> c9_instrukcja_PDF

protokół (do wydruku - PDF) -> c9_protokół_PDF

oprogramowanie pomocnicze

protokół (arkusz kalkulacyjny) -> c9_arkusz_XLS

aplikacja do przeliczania schematów zastępczych elementów biernych (ZIP) -> c9_aplikacja1


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44