[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Materiały do zajęć - literatura

Materiały do przedmiotu obejmują:

Literatura podstawowa

Instrukcje do ćwiczeń + przykładowe protokoły

Uwaga: protokoły są udostępnione w formacie pdf (do wydruku) oraz w postaci arkusza kalkulacyjnego do wykorzystania w laboratorium.

Literatura uzupełniająca

  1. Kwiatkowski W., Olędzki J. Poniński M.: Laboratorium Miernictwa Elektrycznego, część 1 i 2, wyd. PW (w zakresie pokrywającym się z aktualnym programem laboratorium)
  2. Tumański S. : Technika pomiarowa, wyd. WNT
  3. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A. : Metrologia elektryczna, wyd. WNT
  4. Czajewski J. : Podstawy Metrologii Elektrycznej, wyd. PW
  5. Michalski A., Tumański S., Żyła B. : Laboratorium Miernictwa Wielkości Nieelektrycznych, wyd. PW • Chwaleba A., Czajewski J. : Przetworniki pomiarowe i defektoskopowe. OWPW

Instrukcje są dostępne:

1. na platformie edukacyjnej Instytutu pod adresem: wikidyd.iem.pw.edu.pl w ramach ćwiczeń do przedmiotu LAPPDP

2. na platformie edukacyjnej Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych pod adresem: www.esip.iem.pw.edu.pl w ramach kursów:

Wejście na platformę jest dostępne dla gości, natomiast dostęp do kursu wymaga dodatkowego klucza podawanego na zajęciach. Zalogowanie jako gość pozwala na pobranie instrukcji, protokołów i czytanie postów na forach dyskusyjnych. Wszelka aktywność na platformie (w tym udzielanie odpowiedzi na forach) wymaga posiadania loginu i hasła. Login i hasło jest wysyłane automatycznie po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie logowania.

3. na serwerze SIERRA Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych w katalogach:

F:\HOME\STUDENTS\PUBLIC\ME i F:\HOME\STUDENTS\PUBLIC\MWNE.

Dostęp do katalogu można uzyskać po zalogowaniu na serwerze SIERRA, jeżeli ma się tam konto, lub przez ftp (anonymous) z dowolnego komputera. W katalogu zawierającym materiały do laboratorium znajduje się plik tekstowy readme.txt z opisem nazw podkatalogów i plików.


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44