[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium bezpieczeństwa systemów informatycznych

Autor: Bartosz Sawicki


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Treści dydaktyczne

Głównym celem laboratorium jest praktyczne przedstawienie zagrożeń oraz metod ochrony danych w systemach informatycznych. Tematyka jest potraktowana szeroko, tak aby pokazać studentowi, że zapewnienie bezpieczeństwa jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym. Szczególny nacisk na wiedzę uniwersalną, nie związaną z konkretnym produktem.

Opis ogólny

Zajęcia można podzielić na dwa etapy: w pierwszym (zajęcia 1-6) studenci zapoznają się z zagadnieniami kryptografii, a w drugim zagadnieniami konfiguracji bezpieczeństwa w sieciowych systemach informatycznych (zajęcia 6-15). Studenci będą oceniami punktami na każdych zajęciach z realizacji powierzonych im zadań. W czasie zajęć nie jest dozwolona współpraca, można natomiast korzystać ze wszelkiego rodzaju materiałów pomocniczych.

Ramowy program zajęć

Zajęcia_1

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie.

instrukcja

LBSI_zajecia1.doc

Zajęcia_2

Algorytmy kryptografii historycznej (Python).

instrukcja

LBSI_zajecia2.doc

Zajęcia_3

Algorytmy jednokierunkowych funkcji mieszających (Python).

instrukcja

LBSI_zajecia3.doc

Zajęcia_4

Algorytmy szyfrowania asymetrycznego (Python)

instrukcja

LBSI_zajecia4.doc

Zajęcia_5

Algorytmy szyfrowania strumieniowego (Python)

instrukcja

LBSI_zajecia5.doc

Zajęcia_6

Algorytmy szyfrowania blokowego (Python)

instrukcja

LBSI_zajecia6.doc

Zajęcia_7

Instalacja systemu FreeBSD

instrukcja

LBSI_zajecia7.doc

Zajęcia_8

Bezpieczeństwo oprogramowania (język C)

instrukcja

LBSI_zajecia8.doc

Zajęcia_9

Konfiguracja bezpiecznych serwisów sieciowych (Apache).

instrukcja

LBSI_zajecia9.doc

Zajęcia_10

Konfiguracja bezpiecznych serwisów sieciowych (Apache+SSL).

instrukcja

LBSI_zajecia10.doc

Zajęcia_11

Bezpieczeństwo oprogramowania internetowego 1 (Python)

instrukcja

LBSI_zajecia11.doc

Zajęcia_12

Bezpieczeństwo oprogramowania internetowego 2 (Python)

instrukcja

LBSI_zajecia12.doc

Zajęcia_13

Uszczelnianie systemu. Kopie zapasowe.

instrukcja

LBSI_zajecia13.doc

Zajęcia_14

Audyt bezpieczeństwa systemu.

instrukcja

LBSI_zajecia14.doc

Zajęcia_15

Zakończenie zajęć. Wpisy.

instrukcja

Ćwiczenia dodatkowe:

Zajęcia

Zastosowanie wybranych programów służących do ochrony danych (GPG, SSH).

instrukcja

Zajęcia

Analiza ruchu i zagrożeń sieciowych.

instrukcja

Zajęcia

Serwery sieciowe, usługi katalogowe, udostępnianie zasobów dyskowych.

instrukcja

Regulamin i zasady laboratorium

Literatura uzupełniająca


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44