[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Komputerowych Systemów Wbudowanych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Zbigniew Staroszczyk, mgr inż. Marcin Kołodziej


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Opis ogólny

Przedstawiony program jest nowym programem zajęć prowadzonych na kierunku Elektrotechnika (studia stacjonarne) i z niewielkimi modyfikacjami, na kierunku Automatyka i Robotyka. Ćwiczenia wykonywane są na sprzęcie (ATmega128, ADAM4500, ADAM6500, VIPER CE 5.0, VIPER Linux Lite, PocketPC, 7188EXD) a niektóre z nich moga być wykonywane zdalnie (Wprowadzenie do Visual Studio I i II). Opis koncepcji laboratorium można znaleźć tutaj. .

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do środowiska Visual Studio cz I.

Instrukcja_VS cz. I

2. Wprowadzenie do środowiska Visual Studio cz II.

Instrukcja_VS cz. II

3. Komputerowe systemy wbudowane, sprzętowe ćwiczenie wprowadzające.

KSW_Instrukcja

4. Programowanie platform mobilnych PocketPC.

PocketPC_Instrukcja

5. Viper CE oprogramowanie pomiarowo-sterujące z wykorzystaniem GUI.

ViperCE_Instrukcja

6. Viper Linux Lite oprogramowanie sieciowe.

ViperLinux_Instrukcja

7. Programowanie i wykorzystanie modułu 7188EXD.

7188EXD_Instrukcja

8. Programowanie i wykorzystanie modułu ADAM4500.

Adam4500_Instrukcja

9. Realizacja aplikacji wbudowanej bez wsparcia S.O.

AVR_Instrukcja


2015-09-23 06:44