[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Pobranie kodu z repozytorium

Programy potrzebne do pracy podczas zajęć można pobrać z wydziałowego serwera przy pomocy polecenia svn:

svn co https://src.iem.pw.edu.pl/repo-user/jstar/lmp2/

Po wykonaniu tego polecenia serwer zapyta dwukrotnie o hasło - należy podać swoje hasło do usług wydziałowych - a następnie pobierze do podkatalogu lmp2/gr1 teksty programów:

volt:~/lmp> svn co https://src.iem.pw.edu.pl/repo-user/jstar/lmp2/
Obszar uwierzytelniania: <https://src.iem.pw.edu.pl:443> Wydzial Elektryczny PW: Repozytoria Uzytkownikow (Prosze uzywac klienta SVN)
Hasło 'jstar':
 U   lmp2
Obszar uwierzytelniania: <https://src.iem.pw.edu.pl:443> Wydzial Elektryczny PW: Repozytoria Projektowe (Prosze uzywac klienta SVN)
Hasło 'jstar':

Pobieranie zewnętrznego obiektu do 'lmp2/gr1'
A    lmp2/gr1/p1.c
A    lmp2/gr1/p2.c
A    lmp2/gr1/p3.c
Pobrano do kopii roboczej obiekt zewnętrzny w wersji 1.

Pobrano wersję 42.
volt:~/lmp>

W celu dalszej pracy trzeba przejść do ww katalogu:

cd lmp2/gr1

2015-09-23 06:44