[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium metodyki programowania

Autorzy: Jacek Starzyński & Robert Szmurło

Laboratorium prowadzone jest równolegle z wykładem Języki i metodyka programowania 1


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Treści dydaktyczne

Laboratorium jest praktycznym przygotowaniem do programowania w języku C: projektowanie programu, podział na moduły funkcjonalne, opracowanie testów, przyrostowe tworzenie oprogramowania, edycja kodu, uruchamianie programu, podstawy refaktoryzacji.

Dodatkowo student powinien opanować podstawy pracy w tekstowym środowisku programistycznym systemu Unix (Linux): poruszanie się w systemie plików, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie plików, konfigurowanie środowiska pracy, korzystanie z edytora vi, programu indent, kompilacja programu przez wywołanie kompilatora z linii poleceń, podstawowe opcje kompilatora, debugger gdb, wykorzystanie programu make oraz systemy cvs i subversion (zarządzanie wersjami kodu).

Opis ogólny

Laboratorium składa się z 10 ćwiczeń. Studenci wykonują indywidualnie siedem nich, a trzy ćwiczenia wykonywane są w dwuosobowych zespołach. Każde ćwiczenie składa się z części, w której studenci mają zrozumieć i zmodyfikować gotowy program i części, w której dopisują do niego nową część. Efektem wykonania większości ćwiczenia jest sprawozdanie z zadania zaliczeniowego, zawierające kod, dane i wyniki testów. Sprawozdanie jest dostarczane w formie elektronicznej.

Ramowy program zajęć

1.

Środowisko programistyczne systemu Unix/Linux

materiały

programy

2.

Podstawy programowania w języku C

materiały

programy

3.

Wskaźniki

materiały

programy

4.

Przetwarzanie danych numerycznych

materiały

programy

5.

Uruchamianie programu

materiały

programy

6.

Przetwarzanie napisów

materiały

programy

7.

Funkcja jako podstawowa jednostka programowania

materiały

programy

8.

Modularna budowa programu

materiały

programy

9.

Zarządzanie wersjami oprogramowania

materiały

programy

10.

Problemy występujące w bardziej złożonych programach

materiały

programy

Regulamin i zasady zaliczenia

Aktualny (rok akademicki 2014/2015) regulamin

Literatura


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44