[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Michał Śmiałek


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Opis ogólny

Celem przedmiotu jest wyrobienie właściwych nawyków w zakresie analizy i projektowania oprogramowania poprzez tworzenie modeli. Przedmiot przedstawia podstawowe rodzaje modeli najpopularniejszego języka modelowania oprogramowania, jakim jest język UML. W ramach przedmiotu, studenci poznają notację języka oraz techniki modelowania obiektowego, które wspomagają poszczególne etapy wytwarzania oprogramowania. Pokazano również, w jaki sposób modele języka UML wspierają tworzenie kodu. W efekcie, studenci uzyskują praktyczną wiedzę o tym, jak ułatwić tworzenie i zrozumienie systemów oprogramowania dzięki modelowaniu w języku UML.

Laboratorium składa się z 7 ćwiczeń i wprowadzenia do narzędzia. Trzy ostatnie ćwiczenia wykonywane są przez trzy zajęcia (razem 9 zajęć). Studenci wykonują ćwiczenia indywidualnie. Pierwsze cztery ćwiczenia mają za zadanie zapoznać studentów z narzędziem CASE. W trakcie tych ćwiczeń, nauczyciel demonstruje działanie narzędzia na przykładzie. Przykład budowany wspólnie ze studentami jest następnie przenoszony przez studentów do narzędzia. Następnie, studenci samodzielnie uzupełniają przeniesiony przykładowy model. Trzy następne ćwiczenia są ćwiczeniami złożonymi z trzech kroków. W każdym takim kroku, zadaniem studentów jest zbudowanie coraz bardziej złożonego modelu z danego zakresu. Efektem pracy studentów jest model zapisany w pliku, który podlega ocenie.

Ramowy program zajęć

1.

Wprowadzenie do narzędzia CASE

instrukcja dla studenta

instrukcja dla nauczyciela

2.

Ćwiczenia w narzędziu CASE (1) – diagram klas

instrukcja dla studenta

instrukcja dla nauczyciela

3.

Ćwiczenia w narzędziu CASE (2) – diagram sekwencji

instrukcja dla studenta

instrukcja dla nauczyciela

4.

Ćwiczenia w narzędziu CASE (3) – diagram czynności

instrukcja dla studenta

instrukcja dla nauczyciela

5.

Ćwiczenia w narzędziu CASE (4) - diagram przypadków użycia

instrukcja dla studenta

instrukcja dla nauczyciela

6.

Modelowanie przypadków użycia i czynności

instrukcja dla studenta

instrukcja dla nauczyciela

7.

Modelowanie klas i stanów, generacja kodu

instrukcja dla studenta

instrukcja dla nauczyciela

8.

Modelowanie interakcji, zgodność z kodem

instrukcja dla studenta

instrukcja dla nauczyciela2015-09-23 06:44