[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki C i C++

Dostępny jest bardzo popularny i szeroko stosowany kompilator GNU C (oficjalna strona). Jest on standartowo dostępny w każdym otwartym systemie operacyjnym (np. Linux, FreeBSD).

Pod systemem MS Windows najprościej jest zainstalować sobie Cygwin, DJGPP, albo Devc++, które mają wbudowany kompilator gcc.

Bardzo krótkie wprowadzenie

Najłatwiej jest wywołać kompilator z linii poleceń. Przy założeniu, że cały program zawarty jest w pliku program.c Wywołanie będzie wyglądało:

$ gcc program.c

albo dla programu napisanego w C++ (np. program.cpp)

$ g++ program.cpp

W ten sposób kompilator stworzy wykonalny plik wynikowy a.out. Jeśli chcemy, żeby nasz program nazywał się inaczej niż a.out, trzeba użyć opcji -o, np.

$ gcc -o program program.c

Często wskazane jest rozdzielenie kodu źródłowego na kilka plików (*.c, *.h). Wtedy kompilacja całego projektu obwywa się równie łatwo np.:

$ gcc -o program plik1.c plik2.c main.c

Bardziej świadomi czytelnicy wiedzą, że proces tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy komputera przebiega w dwóch etapach: kompilacja i konsolidacja. Kompilator gcc może połączyć te dwa etapy (patrz przykłady wyżej), ale możliwe jest również ich rozdzielenie. Polecenie

$ gcc -c *.c

wymusza samą tylko kompilacja wszystkich plików o rozszerzeniu *.c do postaci binarnej *.o. Ich konsolidacja (linkowanie) i dołączenie bibliotek standartowych odbywa się poleceniem:

$ gcc *.o 

Czasami może być potrzeba dołączenia do programu dodatkowych bibliotek np. biblioteki matematycznej libm.a (#include <math.h>), wtedy konieczne jest dodanie odpowiedniego parametru -l, np.

$ gcc -lm *.o 

Szczegółowe informacje i mnóstwo innych opcji dostępnych pod poleceniem:

$ man gcc 

Do zarządzania procesem kompilacji projektów służy program GNU Make (polecenie make).


2015-09-23 06:44