[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Język Java

Czym jest Java wiedzą chyba wszyscy współcześni programiści. Jezyk ten swoją obiektowością, abstrakcyjnością i przenośnością podbił wiele dziedzin programowania.

Do darmowego ściągnięcia ze stron firmy Sun.

Mini przewodnik

Napisany plik z kodem źródłowym Javy np. Hanoi.java kompilujemy poleceniem:

$ javac Hanoi.java

W ten sposób otrzymamy szereg plików z rozszerzeniem *.class. Już gotową aplikację możemu uruchomić np.:

$ java Hanoi

Należy pamiętać, że w ostatnim poleceniu nie podajemy rozszerzenia pliku, a tylko nazwe aplikacji.

Praktyka programowania

Programowanie w Javie trudno sobie wyobrazić bez zintegrowanego środowiska programistycznego. Wielka liczba dostępnych w standarcie klas i metod oraz ich długie nazwy powodują, że programowanie bez wspomagania komputerowego jest trudne.

Polecam dwa otwarte środowiska Netbeans i Eclipse. Oba oferują wiele udogodnień takich jak: kolorowanie składni, dokańczanie nazw obiektów, łatwo dostępna dokumentacja kontekstowa.

W LOP zainstalowane jest Netbeans IDE, które można uruchomić poleceniem:

$ netbeans 

2015-09-23 06:44