[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Język C#

Zainstalowana jest platforma Mono, która wg. dokumentacji "... is considered feature complete for C# 1.0 and C# 2.0 (ECMA).". Więcej o zgodności kompilatora można przeczytać na [http://www.mono-project.com/CSharp_Compiler stronie projektu].

Uruchomienie aplikacji Witaj Świecie

Przykładowy program:

   using System;

   static class Hello
   {
     [STAThread]
     static void Main(string[] args)
     {
       Console.WriteLine("Witaj swiecie!");
     }
   }

Kompilacja programu, w wyniku której zostanie utworzony plik Hello.exe:

$ mcs Hello.cs

Uruchomienie programu

$ mono Hello.exe
Witaj świecie!

Zarządzanie projektem

Do zarządzania projektem rozdzielonym na wiele plików można użyć Makefile, albo w przypadku migrowania projektu z MS Visual Studio prj2make lub xbuild.


2015-09-23 06:44