[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Nie oszukuj!

W LOP zainstalowany jest system służący kontroli podobieństwa prac Antys. Wszystkie projekty mogą być porównywane ze sobą pod kątem podobieństwa. System wskazuje najbardziej podobne do siebie pary projektów, jednak taki wynik nie może być traktowany jako dowód ściągania. Zawsze konieczna jest ręczna kontrola i rozmowa ze studentem !!!

Algorytm porównywania jest dosyć złożony i eliminuje takie czynniki jak komentarze, czy nazwy zmiennych i funkcji. Nie ma znaczenia także kolejność funkcji w pliku.

Zasady dla studentów

  1. Wszystkie pliki należące do projektu muszą być umieszczone w katalogu o nazwie określonej przez prowadzącego zajęcia.
  2. Katalog projektu musi się znajdować bezpośrednio w katalogu domowym studenta, np. ~/jfik1, ~/grafika1, itp. (~ - oznacza katalog domowy).
  3. W katalogu tym mogą znajdować się tylko pliki własnego autorstwa.
  4. Katalog moze zostać skasowany dopiero po zaliczeniu przedmiotu.
  5. Prawa dostępu do katalogu powinny być dosyć restrykcyjne, (proponuję chmod 700 ), tak aby ktoś nie przywłaszczył sobie naszej pracy.

Krótki przykład:

Prowadzący podaje nazwę projektu, "metodyka2".

  1. Zakładamy katalog metodyka2, polecenie mkdir ~/metodyka2
  2. Kopiujemy tam pliki naszego projektu (ważne są pliki źródłowe), można skorzystać z polecenia cp, albo programu mc, albo jakiegokwiek innego menadżera plików.
  3. Odbieramy prawa dostępu, chmod -R 700 ~/metodyka2

... i już koniec.

Zasady dla prowadzących

Prowadzących zajęcia, którzy chcieliby skorzystać z Antysa, prosze o kontakt: BartoszSawicki.


2015-09-23 06:44