[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Edytor vi - Niezbędnik

Autor: [http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor Robert Szmurło]

Pierwsza cześć dokumentu przedstawia minimalną wiedzę jaką powinien posiadać początkujący użytkownik, aby rozpocząć pracę z edytorem vi. Druga zawiera zbiór podpowiedzi w jaki sposób skonfigurować i jak posługiwać się vi'em, aby przyspieszyć tworzenie programów, skryptów.

FAQ Jak wyjść z vi? Jak zapisać dokument pod inną nazwą? Jak skopiowac i wkleić fragment? Jak znaleźć słowo "lipa"? Komendy użyteczne głównie podczas programowania (podświetlanie składni, automatyczne wcięcia, szerokośc tabulacji, itp.) . Automatyczne uzupełnianie wyrazów (tylko vim).

Podstawy vi

vi umożliwia pracę w dwóch trybach: edycji i komend. Standardowo po uruchomieniu edytora pracujemy w trybie komend. Oznacza to, że możemy wykonywać komendy na dokumencie. Możemy kopiować, wklejać, usuwać, wyszukiwać, zapisywać itp. Nie możemy jednak tworzyć nowgo tekstu. Aby było trudniej, w vi mamy kilka trybów komend. Dla nas jednak wystarczy świadomość, dwóch trybów komend. Tryb komend klawiaturowych (domyślny w momencie uruchomienia) to po prostu wciśnięcia konkretnych klawiszy, np. klawisz h - powoduje przesunięcie kursora w lewo o jedną pozycję, klawisz b - powoduje przesunięcie kursora o jedno słowo w lewo, itp. Drugim trybem komend są komendy, które wpisujemy na ekranie (aby uruchomić ten tryb należy wcisnąć klawisz ':'

Aby rozpocząć dodawanie nowego tekstu do dokumentu, czyli po prostu pisać musimy przełączyć vi do trybu edycji. Sprawne przełączanie się między trybami edycji i komend jest podstawą w pracy z vi. Jest to jednocześnie jedna z najtrudniejszych czynności do przyswojenia sobie dla początkującego użytkownika, który przywyczajony jest, że każdy edytor otwiera się natychmiast w trybie edycji.

Przełączanie między trybami realizowane jest za pomocą następujących komend klawiaturowych:

vi_wstawianie.png

Przykład

Utworzenie nowego dokumentu wpisanie jednego zdania, zapisanie zmian i wyjście:

max# vi nowy.txt

Rozpoczęcie dodawania tekstu:

[Klawisz i]Pisanie w vi jest proste.[ESC][:][w][q]

Niezbędne sekwencje komend dla każdego:

Jak wyjść z vi?

Jak zapisać dokument pod inną nazwą?

Jak skopiować i wkleić fragment dokumentu?

vi_calelinie.png

Przykład obrazujący kopiowanie i wlejanie całych linii.

Jak znaleźć słowo "lipa"?

Komendy przydatne podczas programowania.

Wszystkie powyższe komendy można umieścić w pliku konfiguracyjnym vima: ~/.vimrc, który powinien wyglądać (znak ~ oznacza skrót do katalogu domowego):

syntax on
se ts=2
se ai

Pozostałe komendy:

Automatyczne uzupełnianie wyrazów (tylko vim).

Automatyczne uzupełnianie wyrazów jest aktywne w trybie edycji. Aby automatycznie uzupełnić słowo: "huragan" wpisujemy np. początek słowa: "hu" a następnie wciskamy kombinację klawiszy: CTRL+P lub CTRL+N

Przykład:

Załóźmy że mamy, dokument i wciskamy we wskazanym miejscu [CTRL+P]:

Ala ma kota.
A_[CTRL+P]
Franek ma psa.

Spowoduje uzupełnie słowa "Ala" w miejscu wciśnięcia CTRL+P.


2015-09-23 06:44