[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Ćwiczenie Nr 1

Analiza istniejących aplikacji pod kątem wytycznych projektowych

Autor: dr inż. Robert Szmurło

1. Cel ćwiczenia

Demonstracja podstawowych zasad projektowania interakcji za pomocą analizy instniejących aplikacji internetowych oraz specjalnej aplikacji demonstracyjnej. Celem ćwiczenia jest zwócenie uwagi studentów na problemy Użyteczności projektowanych graficznych interfejsów użytkownika. Cwiczenie powinno równiez pokazac potrzebę wypracowania obiektywnych kryteriów oceny interfejsu.

2. Zakres badań

Podczas badań przeprowadzone zostaną dwie oceny aplikacji: stacjonarnej oraz internetowej. Podczas przeprowadzania analizy zadaniem studenta jest krytyczna ocena funkcjonalności interfejsu użytkownika bazująca na wiedzy teoretycznej i ewentualnym doświadczeniu. podczas badań należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy interfejsu (za Bruce Tognazinni):

 1. Oczekiwania użytkownika
 2. Autonomia użytkownika
 3. Nierozpoznawanie kolorów
 4. Spójność wewnętrzna, zewnętrzna, z platformą
 5. Odpowiednie stosowanie wartości domyślnych
 6. Efektywność użytkownika
 7. Interfejsy dla odkrywców
 8. Prawo Fitts’ów
 9. odpowiednia prezentacja obiektów interfejsu użytkownika
 10. Redukcja opóźnienia
 11. Łatwość uczenia
 12. Użycie metafor
 13. Ochrona pracy użytkowników
 14. Czytelność
 15. Śledzenie użytkownika
 16. Widoczna nawigacja

Top Ten Web Design Mistakes of 2005. Na podstawie: "Jakob Nielsen's Alertbox":

 1. Zbyt małe lub nieskalowalne czcionki (Rozwiązanie: http://www.useit.com/alertbox/20020819.html )

 2. Niestandardowe linki (Rozwiązanie: http://www.useit.com/alertbox/20040510.html , http://www.useit.com/alertbox/20040503.html )

 3. Nie-intuicyjne interfejsy we Flash (Rozwiązanie: http://www.useit.com/alertbox/20021125.html )

 4. Treść nieprzystosowana do Internetu (Rozwiązanie: http://www.useit.com/papers/webwriting/ )

 5. Problemy z wyszukiwarką (Rozwiązanie: http://www.useit.com/alertbox/20050509.html )

 6. Niekompatybilność z przeglądarkami (Rozwiązanie: http://www.w3c.org )

 7. Nadużywanie formularzy (Rozwiązanie: http://www.useit.com/alertbox/forms.html )

 8. Brak informacji kontaktowych i informacji o właścicielu serwisu (Rozwiązanie: http://www.useit.com/alertbox/20031027.html )

 9. Nieskalowalny layout serwisu (Rozwiązanie: http://www.useit.com/alertbox/20050711.html )

 10. Niepoprawne powiększanie obrazków i okienka pop-up (Rozwiązanie: http://www.useit.com/alertbox/20041206.html )

3. Program badań

 1. Odnależć i opisać 10 błędów związanych z interfejsem w aplikacji demonstraycyjnej.
 2. Wypełnić załączoną do instrukcji listę Ravdena dla wskazanego przez prowadzącego serwisu internetowego:
  1. http://zetis.iem.pw.edu.pl

  2. http://www.allegro.pl

  3. http://www.ee.pw.edu.pl

  4. http://www.gazeta.pl

  5. http://www.pw.edu.pl

4. Programy użyte w badaniach

Graficzny interfejs programu Okno menu głównego programu

5. Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno składać sie z dwóch cześci:

 1. Wskazanie i opis dzięsięciu błędów występujących w aplikacji demonstracyjnej: Przyjemne Wykresy (Easy Charts)
 2. Lista Ravdena z wypełnioną częścią oceny ogólnej systemu, wyniki badań wyszczególnionych w poszczególnych punktach, w tym wyniki liczbowe. Zalecane jest zamieszczenie wniosków z przeprowadzonych badań.

Szablon sprawozdania:

6. Literatura

 1. http://offline.pl/blog/podstawy-projektowania-interakcji/

 2. http://www.smashingmagazine.com/2009/09/24/10-useful-usability-findings-and-guidelines/

 3. http://www.useit.com/alertbox/9605.html

 4. http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf

Pliki do pobrania: lista_kontrolna_oceny_interfejsu.pdf


2015-09-23 06:44