[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Ćwiczenie Nr 3

Wykonanie projektu analizy wskazanego przez prowadzącego fragmentu systemu informatycznego

Autor: dr inż. Robert Szmurło

1. Cel ćwiczenia

Zapoznanie się z podstawowymi metodami zbierania oraz dokumentowania wymagań funkcjonalnych dotyczących interfejsu użytkownika projektowanego systemu. W ramach ćwiczenia student zdobywa doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji wymagań w postaci diagramów UML. W trakcie całego ćwiczenia student powinien koncentrować się na przyszłych aspektach interakcji. Dobrze przygotowany projekt analizy powinien studentowi posłużyć podczas projektowania interfejsu.

2. Zakres badań

Podczas badań student zapoznaje się z ogólną koncepcją systemu obsługi Przychodni medycznej. Następnie student przy wykorzytaniu narzędzia CASE ma za zadanie zamodelować procesy zachodzące w przychodni bez uwzględnienia systemu informatycznego. Kluczowym aspektem jest nabycie umiejętności koncentracji na zagadnieniach procesów zachodzących w danej organizacji bez uwzględnienia systemu informatycznego.

W trakcie ćwiczenia student wykonuje Projekt pojęciowy procesów w organizacji:

 1. określa klasy użytkowników (aktorów, role jakie pełnią w organizacji)
 2. określa cele użytkowników (zadania jakie wykonują, oczekiwania)
 3. dokumentuje aktualnie wykonywane czynności użytkownika
 4. opracowanie projektu przypadków użycia

3. Program badań

 1. Zapoznać się z wymaganiami ogólnymi systemu obsługi Przychodni medycznej
 2. Określić klasy użytkowników (za pomocą diagramu aktorów)
  • Określ na diagramie charakterystykę docelowej grupy użytkowników, która będzie wpływała na wymagania. Między innymi określ:
   • poziom wykształcenia
   • możliwości fizyczne (np.: niepełnosprawni)
   • ogólne doświadczenie komputerowe
   • doświadczenie związane z dziedziną pracy
   • doświadczenie z podobnymi aplikacjami
   • środowisko pracy
   • wymagani dotyczące szkolenia (czy duża rotacja pracowników)
  • Do wykonania: 1 diagram aktorów
 3. Udokumentować zadania każdego aktora za pomocą notatek (na osobnych diagramach UML dla każdego aktora). (Notatki stanowią specjalny zabieg aby odróżnić ogólne zadania/obowiązki pracowników w organizacji od przypadków użycia systemu.)
  • Do wykonania: Diagram przypadków użycia (ale z notatkami) dla każdego aktora.
 4. Analiza aktualnie wykonywanych czynności użytkownika (model procesów biznesowych organizacji)
  • Przedstaw czynności wykonywane w ramach poszczególnych zadań (celów) w formie procesu biznesowego w przedsiębiorstwie tak jak wygląda obecnie bez uwzględnienia systemu.
  • Podczas projektowania koncentruj się na procesie biznesowym, a nie na systemie. Używaj jak najmniejszej liczby rzeczowników, które będą musiały być uwzględnione w słowniku dziedziny.
  • Do wykonania: 3 diagramy czynności dla samodzielnie wybranych zadań.
 5. Projekt przypadków użycia systemu (które staną się podstawą przyszłej formalnej specyfikacji wymagań;
  • Przypadki użycia w pierwszej iteracji mogą być zadaniami, z wcześniejszych punktów, które mogą być osiągnięte przy wsparciu systemu informatycznego
  • Przypadki użycia mogą również być rozbudowanymi czynnościami z wcześniejszego punktu

4. Programy użyte w badaniach

Enterprise Architect

5. Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno posiadać odpowiedni nagłówek składać się wygenerowanego elektronicznie raportu z dokumentacją analizy (W Enterprise Architect należy zastosować szablon raportu: (diagrams template)).

Szablon sprawozdania:

6. Literatura

 1. Notatki do wykładu
 2. http://www.webusability.pl/2008/03/18/user-centered-design-na-plakacie/

 3. http://www.stcsig.org/usability/topics/articles/ucd%20_web_devel.html

Pliki do pobrania:

 1. Szablon projektu w Enterprise Architect: analiza.eap


2015-09-23 06:44