[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Ćwiczenie Nr 6

Realizacja prototypu wskazanego fragmentu systemu informatycznego w środowisku Java Netbeans

Autor: dr inż. Robert Szmurło

1. Cel ćwiczenia

Student nabywa doświadczenia w wytwarzaniu prototypu za zintegrowanych środowisk programistycznych. Główny nacisk położony jest na wytworzenie możliwie najbardziej interaktywnego prototypu przy maksymalnej redukcji nakładów. Należy zwrócić szczególną uwagę, że wytwarzane oprogramowanie jest jedynie atrapą systemu i ze względu na redukcję kosztów wytworzenia, która jest absolutnie niezbędnym wymaganiem od prototypu, nie kładzie się jakiegokolwiek nacisku na jakość programistyczną. Celem nadrzędnym jest wytworzenie minimalnym nakładem czasu i kosztów imitacji systemu jak najdokładniej oddającej interakcję graficznym interfejsem systemu.

Student musi być świadomy konsekwencji redukcji kosztów i pominięcia procesu projektowania kodu.

2. Zakres badań

Zapoznanie się ze środowiskiem do projektowania graficznego interfejsu w NetBeans.

netbeans_ide.png

Interfejs środowiska NetBeans IDE

Wykonanie interaktywnego prototypu przykładowej aplikacji do wystawiania faktur ze szczególnym uwzględnieniem jakości prototypu.

3. Program badań

Podczas ćwiczenia student musi zaprogramować interfejs wykorzystując standardowe kontrolki oraz udostępnioną grafikę.

 1. Utworzenie strony startowej aplikacji.
 2. Utworzenie okna dialogowego z opcjami programu.
 3. Utworzenie widoku nagłówka faktury - wykorzystanie JPanel
 4. Utworzenie widoku danych adresowych firmy - wykorzystanie JPanel
 5. Utworzenie widoku pozycji na fakturze
 6. Utworzenie widoku faktury.
 7. Utworzenie widoku z listą faktur
 8. Utworzenie okna z listą faktur
 9. Utworzenie okna podglądu faktury
 10. Utworzenie atrapy okna tworzenia nowej faktury - należy
 11. Utworzenie atrapy okna podglądu wydruku faktury - należy wykorzystać gotowy rysunek

4. Programy użyte w badaniach

5. Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno składać z udostępnionego programu w formie uruchamialnego archiwum jar oraz raportu z podpisanymi zrzutami ekranu poszczególnych okien.

 1. Program w postaci archiwum jar.
 2. Sprawozdanie ze zrzutami ekranu.

Szablon sprawozdania:

6. Literatura

 1. Notatki do wykładu z Języków i metodyki programowania 2.
 2. http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/java_spin/Java_NetBeans_2.pdf


2015-09-23 06:44