[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Ćwiczenie Nr 7

Realizacja prototypu wskazanego fragmentu systemu informatycznego w środowisku Microsoft Visual Studio

Autor: dr inż. Robert Szmurło

1. Cel ćwiczenia

Student nabywa doświadczenia w wytwarzaniu prototypu za zintegrowanych środowisk programistycznych. Główny nacisk położony jest na wytworzenie możliwie najbardziej interaktywnego prototypu przy maksymalnej redukcji nakładów. Należy zwrócić szczególną uwagę, że wytwarzane oprogramowanie jest jedynie atrapą systemu i ze względu na redukcję kosztów wytworzenia, która jest absolutnie niezbędnym wymaganiem od prototypu, nie kładzie się jakiegokolwiek nacisku na jakość programistyczną. Celem nadrzędnym jest wytworzenie minimalnym nakładem czasu i kosztów imitacji systemu jak najdokładniej oddającej interakcję graficznym interfejsem systemu.

Dodatkowym zadaniem jest przechowywanie wprowadzonych przez użytkownika danych w bazie danych opartej na pliku Microsoft Access.

Student musi być świadomy konsekwencji redukcji kosztów i pominięcia procesu projektowania kodu.

2. Zakres badań

W pierwszej części ćwiczenia student musi zapoznać się z udostępnionym przez prowadzących projektem interfejsu korporacji taksówkowej. Po zapoznaniu się z modelem funkcjonalnym interfejsu student przechodzi do fazy wytwarzania wizualnych prototypów widoków w zintegrowanym środowisku programistycznym jakim jest Microsoft Visual Studio. Po przygotowaniu statycznych wizualnych prototypów student powinien przejść do realizacji części dynamicznej prototypu co najmniej dotyczącej nawigacji pomiędzy poszczególnymi oknami systemu. O ile wystarczy czasu student powinien uwzględnić aspekty związane z użytecznością prototypu i poddać go samodzielnej ewaluacji heurystycznej na podstawie heurystyk z ćwiczenia pierwszego.

3. Program badań

Podczas ćwiczenia student musi zaprogramować interfejs wykorzystując standardowe kontrolki oraz udostępnioną grafikę.

 1. Zapoznanie się projektem funkcjonalnym interfejsu Korporacji Taksówkowej
 2. Utworzenie strony startowej aplikacji.
 3. Utworzenie okna dialogowego z opcjami programu.
 4. Utworzenie ogólnego widoku listy zleceń - wykorzystanie UserControl

 5. Utworzenie widoku listy zleceń dedykowanego dla Telefonistki - wykorzystanie UserControl z dziedziczeniem po widoku ogólnym

 6. Utworzenie poszczególnych widoków
 7. Utworzenie okna Taksówkarza
 8. Utworzenie okna realizacji zlecenia
 9. Utworzenie atrapy okna raportowego Koordynatora
 10. Wykorzystanie bazy Microsoft Access - do przygotowania wyświetlanych danych

4. Model funkcjonalny prototypowanego interfejsu w UML

 1. Przypadki użycia Taksówkarza

  przypadki_taksowkarza.png

 2. Przypadki użycia Telefonistki

  przypadki_telefonistki.png

 3. Diagram obiektów dziedziny aplikacji (model pojęć)

  obiekty.png

 4. Widoki obiektu Lokalizacja

  widoki_lokalizacja.png

 5. Widoki obiektu Telefonistka

  widoki_telefonistka.png

 6. Widoki obiektu Zlecenie

  widoki_zlecenie.png

 7. Widoki związane z obsługą systemu (widoki systemowe)

  widoki_systemowe.png

 8. Okna Telefonistki

  okna_telefonistki_1.png okna_telefonistki_2.png okna_telefonistki_3.png

5. Przykładowa realizacja

 1. Widoki listy zleceń

  widoki_zlecenia.png

 2. Projekt wizualny Okno Ekran Powitalny Telefonistki

  okno_telefonistka.png

6. Programy użyte w badaniach

7. Pliki do pobrania

 1. Projekt w Enteprise Architect zawierający model funkcjonalny interfejsu

  korporacja.eap

8. Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno składać z udostępnionego programu w formie uruchamialnego archiwum jar oraz raportu z podpisanymi zrzutami ekranu poszczególnych okien.

 1. Programu w postaci uruchamialnego pliku exe.
 2. Sprawozdanie ze zrzutami ekranu.

Szablon sprawozdania:

9. Literatura

 1. Materiały do wykładu.

2015-09-23 06:44