[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Zadanie projektowe:

W ramach zadania projektowego należy wykonać projekt oraz prototyp wskazanego przez prowadzącego systemu informatycznego (przykładowe tematy znajdują się na końcu dokumentacji). Zaliczenie projektu wymaga wykonania i udokumentowania w postaci projektu UML następujących elementów:

Przykładowe tematy projektów

  1. System elektronicznej rejestracji pacjentów przychodni lekarskiej.
  2. Elektroniczny system obsługi biura rzeczy znalezionych.
  3. System edycji, recenzji i uaktualnień sylabusów przedmiotów.

2015-09-23 06:44