[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Laboratorium sieci komputerowych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot mgr inż. Andrzej Toboła

Opis treści dydaktycznych

Celem laboratorium jest poznanie podstaw działania sieci komputerowych korzystających z różnych nośników: sieci kablowe, sieci światłowodowe, sieci radiowe: WiFi, bluetooth GSM/UMTS, łącza szeregowe RS-232 oraz 1394 (Fire-Wire), modemy analogowe i DSL. W trakcie ćwiczeń student powinien opanować umiejętność konfigurowania sieci w urządzeniach takich jak: laptop/palmtop, komórka, stacja robocza oraz serwer sieciowy. Ćwiczenia obejmują zestawienie łącza (zestawianie fizyczne, konfiguracja drugiej warstwy OSI np. protokołu ppp) oraz konfiguracja warstwy sieciowej OSI dla protokołów IP/IPX-SPX - konfiguracja zarówno statyczna jak i dynamiczna DHCP, IPCP.

Ćwiczenia obejmują również podstawową diagnostykę sieci, oraz zasady działania i podstaw konfiguracji urządzeń sieciowych: koncentratora, przełącznika, mostka, trasownika, punktu dostępowego i serwera.

Opis ogólny

Laboratorium składa się z 6 wybranych przez prowadzącego ćwiczeń z poniższej listy. Możliwe jest też prowadzanie ćwiczeń typu syntetyczny projekt sieciowy łączących problematykę 2-3 ćwiczeń podstawowych. Studenci wykonują ćwiczenia indywidualnie. Dla każdego ćwiczenia wymagane jest przygotowanie przez studenta projektu w formie schematu sieci z jej zaadresowaniem oraz planu pracy. Po wykonaniu ćwiczenia student wykonuje sprawozdanie zawierające opis uzyskania uzyskania konfiguracji oraz wyniki weryfikacji testów i pomiarów.

Ćwiczenia

 1. Wprowadzenie w środowisko laboratoryjne
  • system bezdyskowy, podnoszenie systemu z sieci, instalacja systemu z sieci,
  • praca zdalna (ssh), zdalny pulpit graficzny - środowiska: Xwindow, VNC, RDesktop,
  • podstawowe elementy pracy z linii komendy (konsola) w systemie Unix,
  • adresacja IP, kolizje, protokół ARP,
  • monitory ruchu (tcpdump, wireshark, MS Network Monitor), zapis ruchu sieciowego na dysk (pcap).

   Instrukcja dla studentów

 2. Konfiguracja łącz i interfejsów sieciowych
  • łącza kablowe: szeregowe RS-232, USB, 1394 (FireWire), ethernet,

  • łącza radiowe 802.11a/b/g/n (wifi), bluetooth, UMTS,
  • protokół PPP, modemy analogowe,
  • modemy DSL.

   Instrukcja dla studentów

 3. Konfiguracja podstawowych urządzeń sieciowych
  • przełącznik zarządzalny ethernet,
  • mostek (bridge),
  • trasownik (router),
  • punkt dostępowy wifi,
  • serwer internetowy (DHCP, TFTP, DNS, mail),
  • tunelowanie (VLAN, VPN).

   Instrukcja dla studentów

 4. Monitorowanie i sterowanie ruchem w sieciach
  • protokoły UDP, TCP, porty, zapora internetowa,
  • protokół SNMP, telnet, ssh,
  • graficzna wizualizacja ruchu w sieci (www).

   Instrukcja dla studentów

 5. Konfiguracja serwerów sieciowych
  • serwer NAT
  • mostek (bridge),
  • punkt dostępowy AP,
  • serwer PROXY,
  • podstawowe serwisy: DNS, NIS, DHCP, TFTP.
 6. Poczta elektroniczna
  • konfiguracja serwerów (SMTP, POP3, IMAP) i programu użytkownika, (MUA), reprezentacja napisów,
  • filtracja i ochrona poczty - spam, wirusy.
 7. Zdalna praca interakcyjna - serwis ssh.
  • generacja kluczy, uwierzytelnienie symetryczne i niesymetryczne,
  • konfiguracja serwera i klienta ssh, program putty,
  • tunelowanie w protokole ssh.
 8. Serwis WWW (http, https, CGI), strona domowa
  • konfiguracja serwera www (apache),
  • konfiguracja wybranego języka CGI (sh, php, perl, ruby, pyhon, java)
 9. Serwery plikowe w sieciach lokalnych i rozległych
  • serwer plikowy typu NAS (SMP/CIDR + NFS),
  • serwer plikowy typu SAN, iSCSII.

2015-09-23 06:44