[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Laboratorium sieci komputerowych

Ćwiczenie 1: Wprowadzenie w środowisko laboratoryjne

Plan pracy

 1. zapoznanie się z systemem okablowania w laboratorium
 2. zapoznanie sie z urządzeniami i polami krosowymi w stojaku 19"
 3. sposób włączania i resetowania urządzeń
 4. włączenie komputera i uruchomienie wybranego systemu operacyjnego (z menu)
 5. logowanie do systemu
 6. wprowadzenie (krótka prezentacja prowadzącego)
 7. zapoznanie się z używaną adresacją IP
 8. obserwacja monitorów ruchu:
  • tcpdump
  • wireshark
  • MS Network Monitor
 9. zapis ruchu sieciowego na dysk (pcap)


Powrót do strony Laboratorium sieci komputerowych


2015-09-23 06:44