[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Laboratorium sieci komputerowych

Ćwiczenie 2: Konfiguracja łącz i interfejsów sieciowych

Plan pracy

  1. włączenie komputera i uruchomienie wybranego systemu operacyjnego (z menu)
  2. zalogowanie się do systemu, zamontowanie i uruchomienie środowisko pracy (np. środowisko graficzne graficzne X-Windows lub RDP)
  3. zestawienie łącza kablowego wskazanego przez prowadzącego typu: ) szeregowe RS-232, USB, 1394 (FireWire), ethernet

  4. zestawienie łącza radiowego WiFi wskazanego przez prowadzącego typu: 802.11a/b/g/n (wifi), bluetooth, UMTS

  5. konfiguracja protokółu PPP, modemy analogowe
  6. konfiguracja modemu DSL
  7. przeprowadzenie testów działania i pomiarów wydajności łącza


Powrót do strony Laboratorium sieci komputerowych


2015-09-23 06:44