[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Laboratorium sprzętu teleinformatycznego

Osoba odpowiedzialna za przedmiot mgr inż. Andrzej Toboła

Opis treści dydaktycznych

Celem laboratorium jest praktyczne przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, jego konfiguracji na poziomie zaawansowanym oraz umiejętności budowy sieci teleinformatycznych i serwisów sieciowych w oparciu o ten sprzęt. Efektem zajęć powinna być umiejętność konfiguracji sieci teleinformatycznej oraz jej diagnostyka. Dodatkowo student powinien opanować efektywne metody pracy pod sieciowymi systemami operacyjnymi Unix i MS-Windows oraz zapoznać się z metodami monitorowania sprzętu teleinformatycznego oraz jego konfiguracji. Studenci zapoznają się również z elementami ochrony danych w sieciach. Duży nacisk jest położony na pracę zdalną i korzystanie ze scentralizowanych zasobów sieciowych (klastry komputerowe, Internet, elementy wykorzystywania chmury obliczeniowej - ang. cloud-computing).

Opis ogólny

Przedstawiony program jest uzupełnieniem wykładu "Sprzęt teleinformatyczny". Stanowiska laboratoryjne wyposażone są w sieciowy sprzęt teletransmisyjny umożliwiające wykonanie 5 ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektu końcowego. Studenci wykonują ćwiczenia indywidualnie. Każde ćwiczenie składa się z części praktycznej - zestawienie odpowiedniej konfiguracji sprzętu, następnie konfiguracji oprogramowania oraz przeprowadzenia badań i testów. Efektem wykonania ćwiczenia jest sprawozdanie zawierające opis uzyskania wymaganej konfiguracji, wyniki weryfikacji testów i pomiarów. Na koniec zajęć studenci wykonują projekt syntetyczny łączący wybrane elementy przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń.

Ćwiczenia

 1. Obsługa urządzeń sieciowych w systemie Unix i MS-Windows
  • Obsługa urządzeń sieciowych w systemie Unix i MS-Windows wprowadzenie do środowiska lab., stacje bezdyskowe, podnoszenie systemu operacyjnego z sieci, praca zdalna: X-window, RDesktop, maszyny wirtualne, systemy operacyjne Unix (FreebSD, Linux, Solaris), i MS-Windows. Sterowniki zintegrowane i modularne - ładowane dynamicznie \n . Sterowniki zintegrowane i modularne (ładowane dynamicznie)
  • Komunikacja z urządzeniami: IRQ, IO, DMA, ACPI, PCI, PCIe, usb, pccard - pcmcia
  • Polecenia sieciowe: ifconfig, ipconfig, route, netstat, ping, arp
 2. Sieci wirtualne na drugiej i trzeciej warstwie modelu OSI
  • konfiguracja przełącznika ethernet - sieci VLAN z etykietą i bez
  • Sieci VPN, implementacja OpenVPN
  • Tunelowanie PPPoE, PPPoA, PPPoIP
 3. Sieci kablowe: RS-232, ethernet, modemy analogowe, modemy DSL
  • konfiguracja kart sieciowych ethernet, pakiety typu jumbo, wiązki, obsługa DSO
  • połączenie RS-232 typu null-modem
  • połączenie modemem analogowym, protokół PPP
  • połączenie modemem DSL
 4. Sieci radiowe WiFi, bluetooth i UMTS

  • konfiguracja interfejsu WiFi, tryby pracy, bezpieczeństwo

  • konfiguracja punktu dostępowego, uwierzytelnienie WPA, WPA2, RADIUS
  • konfiguracja modemu GPRS, UMTS, lub U3G
 5. Konfiguracja serwera NAT
  • serwer NAT z jednym interfejsem
  • serwer NAT z dwoma interfejsami
  • implementacja NAT w przestrzeni programu aplikacyjnego (divert) i w stosie sieciowym systemu operacyjnego (kernel space) - ipfw
  • otwarcia punktowe NAT NAT-PM i UPnP
 6. Konfiguracja trasownika, trasowanie w sieciach IP, filtracja ruchu
  • konfiguracja trasowania, trasowanie statyczne i dynamiczne (RIP-II)
  • trasowanie proste i trasowanie źródłowe
  • zapora internetowa (fire-wall), zapora stanowa i bezstanowa
 7. Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi
  • protokół SNMP, MIB, architektura monitorowania, pułapki (snmptrap) i powiadomienia
  • automatyczne wykrywanie awarii i sytuacji specjalnych (atak typu DOS, FLOOD, LOOP)

2015-09-23 06:44