[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Technik Multimedialnych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Andrzej Majkowski, dr inż. Łukasz Makowski, mgr inż. Marcin Kołodziej


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Opis ogólny

Laboratorium składa się z 6 ćwiczeń. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwuosobowych. Każde ćwiczenie składa się z części eksperymentalnej, w której wykonywane są symulacje komputerowe. Efektem opracowania wyników jest sprawozdanie.


Lista i program ćwiczeń:

I. Projekt prezentacji multimedialnej z użyciem obrazu i dźwięku * zaprojektowanie szablonu (wzorca) prezentacji,

II. Montaż sygnału dźwiękowego, kompresja MP3 * montaż dźwięku z wykorzystaniem różnych efektów: przestawianie fragmentów sygnału, rozcinanie, przesuwanie w czasie, dostosowywanie poziomów sygnałów,

III. Przetwarzanie sygnałów dźwiękowych

IV. Przetwarzanie grafiki rastrowej w obróbce zdjęć cyfrowych

V. Grafika wektorowa w generowaniu obrazów trójwymiarowych *

VI. Przetwarzanie obrazów ruchomych

Ćwiczenia


2015-09-23 06:44