[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćw. 6. Transmitancje operatorowe, charakterystyki częstotliwościowe układów aktywnych pierwszego, drugiego i wyższych rzędów

Badanie układów określonych transmitancja operatorową

NOPARSER

Applet z modelem obwodu

Opis teoretyczny

Najbardziej ogólnym przypadkiem jest układ opisany transmitancją operatorową T(s) n-tego rzędu o postaci ogólnej zadanej wzorem

http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek/dydaktyka/labto/filtry/filtry/Image317.gif

Program umożliwia wykreślanie charakterystyk częstotliwościowych (amplitudowych i fazowych) układów opisanych za pomocą transmitancji operatorowej o powyższej postaci. Transmitancja widmowa T(jw) takiego układu wyznaczana jest z transmitancji operatorowej T(s) przez podstawienie s=jw. W wyniku otrzymuje się

http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek/dydaktyka/labto/filtry/filtry/Image318.gif

Transmitancja widmowa przedstawia sobą funkcję zespoloną pulsacji w i może być zapisana w postaci ogólnej jako

http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek/dydaktyka/labto/filtry/filtry/Image319.gif

Część rzeczywista A(w) i urojona B(w) są funkcjami zarówno współczynników ai, bi licznika i mianownika transmitancji operatorowej, jak i aktualnej wartości pulsacji w. Charakterystyka amplitudowa przedstawia sobą moduł transmitancji widmowej określony wzorem

http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek/dydaktyka/labto/filtry/filtry/Image320.gif

Charakterystyka fazowa jest fazą transmitancji widmowej i wyznaczana jest z zależności

http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek/dydaktyka/labto/filtry/filtry/Image322.gif

Powyższe zależności zostały wykorzystane do badania charakterystyk częstotliwościowych układów opisanych transmitancją operatorową T(s) zadawaną przez użytkownika.

Użytkownik zadaje stopień licznika i mianownika transmitancji, a także wartości wszystkich współczynników wielomianu licznika i mianownika. Określa również zakres pulsacji, dla którego wykreślane będą charakterystyki częstotliwościowe. W programie założono, że maksymalny rząd układu nie powinien przekroczyć wartości 9.

Wykorzystując podane wcześniej zależności częstotliwościowe program wykreśla charakterystyki amplitudowe (liniową i logarytmiczną wyrażoną w decybelach) oraz charakterystykę fazową w stopniach. Charakterystyki filtru zostają wykreślone w oddzielnych oknach, pozwalających na skalowanie oraz oglądanie w powiększeniu poszczególnych odcinków krzywych.

Program badań


2015-09-23 06:44