[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Ćw. 7. Badanie obwodów przy wymuszeniach odkształconych

Do pobrania programy w Matlabie rlc_niesin.m oraz rlc_char_niesin.m

Program badań

Instrukcja do ćwiczenia w formie do wydrukowania: LWO_cwiczenie_7.doc lub LWO_cwiczenie_7.pdf


2015-09-23 06:44