[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Wirtualne laboratorium obwodów w stanach ustalonych i nieustalonych

Osoby odpowiedzialne za przedmiot doc. dr inż. Zygmunt Filipowicz, dr inż. Krzysztof Siwek, doc. dr inż. Wiesław Brociek

Regulamin laboratorium

Lista i program ćwiczeń

1. Badanie obwodów jednofazowych rozgałęzionych przy wymuszeniu sinusoidalnym - strona ćwiczenia 1

2. Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w gwiazdę - strona ćwiczenia 2

3. Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt - strona ćwiczenia 3

4. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym - strona ćwiczenia 4 - obwód RL, strona ćwiczenia 4 - obwód RC, strona ćwiczenia 4 - obwód RLC

Instrukcja do pobrania: LWO_cwiczenie_4.doc lub LWO_cwiczenie_4.pdf

5. Badanie stanów nieustalonych w obwodach szergowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnie zmiennym - strona ćwiczenia 5

6. Transmitancje operatorowe, charakterystyki częstotliwościowe układów aktywnych pierwszego, drugiego i wyższych rzędów - strona ćwiczenia 6 cz. 1, strona ćwiczenia 6 cz. 2

Instrukcja do pobrania: LWO_cwiczenie_6.doc lub LWO_cwiczenie_6.pdf

7. Badanie obwodów przy wymuszeniach odkształconych - strona ćwiczenia 7


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44