[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium wirtualnych systemów operacyjnych

Osoby odpowiedzialne za przedmiot: dr inż. Robert Szmurło, dr inż. Jacek Korytkowski


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Opis ogólny

Laboratorium składa się z 7 ćwiczeń wykonywanych w zespołach dwuosobowych. Każde ćwiczenie wykonywane jest na stacji roboczej wykorzystującej sieciowy moduł dostępowy do środowiska uruchomieniowego maszyn wirtualnych. Każdy zespół studentów w różnych ćwiczeniach wykonuje eksperymenty na własnych maszynach wirtualnych. Przed przystąpieniem do ćwiczenia prowadzący sprawdzają przygotowanie do zajęć za pomocą 10 minutowej wejściówki. Przykładowe zestawy pytań znajdują się na końcu dokumentacji. Efektem przeprowadzenia ćwiczenia jest przedstawienie protokołu oraz sprawozdania.

Punktacja i zasady zaliczenia

W ramach każdego ćwiczenia student realizuje trzy części które podlegają łącznej ocenie:

  1. kartkówka - 10 pkt.
  2. protokół z przeprowadzonego ćwiczenia - 10 pkt.
  3. sprawozdanie - 10 pkt.

W ramach laboratorium do wykonania jest 7 ćwiczeń, co daje łączną liczbę do uzyskania równą 210. Ocena końcowa z laboratorium wystawiana jest na podstawie następujących zakresów punktów:

Konfiguracja środowiska maszyn wirtualnych

Instrukcje do ćwiczeń

1.

Zapoznanie się ze środowiskiem uruchomieniowym maszyn wirtualnych

LWSO_Cwiczenie_1.pdf

2.

Konfiguracja środowiska użytkownika w systemie operacyjnym FreeBSD

LWSO_Cwiczenie_2.pdf

3.

Administracja systemem operacyjnym FreeBSD

LWSO_Cwiczenie_3.pdf

4.

Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

LWSO_Cwiczenie_4.pdf

5.

System operacyjny Windows w sieci komputerowej

LWSO_Cwiczenie_5.pdf

6.

Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

LWSO_Cwiczenie_6.pdf

7.

Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

LWSO_Cwiczenie_7.pdf

Schemat logiczny infrastruktury technicznej laboratorium

SchematLogiczny.png


2015-09-23 06:44