[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Laboratorium "Komputerowe Metody Analizy i Projektowania Obwodów" (KPO)

Prowadzący: Stanisław Osowski, Stefan Filipowicz, Jacek Korytkowski, Maciej Stodolski, Krzysztof Siwek, Radosław Basiński, Michał Chojnowski

Zajęcia 1:

Ćwiczenie 1

Podstawowe informacje o Matlabie

Zajęcia 2:

Ćwiczenie 2

Stany ustalone w obwodach RLC

Zajęcia 3:

Ćwiczenie 3

Rozwiązywanie równań różniczkowych z użyciem Matlaba

Zajęcia 4:

Ćwiczenie 4

Zastosowanie Simulinka w rozwiązywaniu równań różniczkowych

Zajęcia 5:

Ćwiczenie 5

Analiza częstotliwościowa układów

Zajęcia 6:

Ćwiczenie 6

Rozwiązywanie obwodów nieliniowych i projektowanie optymalizacyjne

Zajęcia 7:

Ćwiczenie 7

Rozwiązywanie obwodów z zastosowaniem programu NAP

Literartura:

  1. S. Osowski, A. Cichocki, K. Siwek, Matlab w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów, Oficyna Wydawnicza PW, 2006
  2. S. Osowski, A. Toboła, Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z zastosowaniem języków Matlab i PCNAP, Oficyna Wydawnicza PW, 1995

2015-09-23 06:44