[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
"Laboratorium modelowania układów dynamicznych" (KPO)

Program laboratorium: Program_laboratorium_MiSUD.pdf

W Laboratorium zainstalowany jest Matlab w wersji 2010b.

UWAGA: wydruki przebiegów uzyskanych w Simulinku należy robic z białym tłem. Polecamy metodę przedstawioną na wykładzie - zastosować bolk 'Sinks' -> 'To Workspace.' -> 'Save format' -> 'Structure With Time' a następnie w Matlabie użyć funkcji 'plot'

Spis ćwiczeń

Wszystkie instrukcje do ćwiczeń i programy w Simulinku znajdują się również na z:\kma\spd

Literartura:

  1. S. Osowski, Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych, Oficyna Wydawnicza PW, 2007

2015-09-23 06:44