[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium obwodów elektrycznych

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych Laboratorium "Laboratorium obwodów elektrycznych"

Kierownik Laboratorium: doc. dr inż. Zygmunt Filipowicz

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stefan Filipowicz, doc. dr inż. Zygmunt Filipowicz, doc. dr inż. Wiesław Brociek, dr hab. inż. Krzysztof Siwek, mgr inż. Michał Muszyński

Proszę zapisywać się na zajęcia w systemie iSOD. Podział na zespoły będzie odbywał się na pierwszych zajęciach.

Regulamin laboratorium i zasady zaliczeń: regulamin

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych z Obwodów Elektrycznych

Aktualnie realizowane ćwiczenia laboratoryjne w semestrze zimowym 2011/12:

Wzor protokołu

UWAGA: Numeracja w instrukcjach pomocniczych oraz w podręczniku nie zgadza się z numerami ćwiczeń laboratoryjnych

UWAGA: Tematy niektórych ćwiczeń obejmują część pojedyńczych instrukcji lub rozdziału podręcznika lub mogą być zawarte w 2 lub wiekszej liczbie rozdziałów/instrukcji.

Temat

Instrukcja pomocnicza

Rozdział w podręczniku

Badanie elementów R, L, C oraz obwodów jednofazowych szeregowych RC, RL i obwodów ze sprzężeniami magnetycznymi przy wymuszeniu sinusoidalnym.

cwiczenie_1.pdf

Podręcznik ćw. 1

Badanie rozgałęzionych obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Sprawdzanie praw Kirchhoffa.

cwiczenie_1.pdf

Podręcznik ćw. 1

Zjawisko rezonansu napięć w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym i okresowym odkształconym.

cwiczenie_2.pdf

Podręcznik ćw. 2

Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w gwiazdę. Pomiar mocy czynnej i biernej.

cwiczenie_3.pdf

Podręcznik ćw. 3

Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt. Pomiar mocy czynnej i biernej.

cwiczenie_3.pdf

Podręcznik ćw. 3

Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia.

cwiczenie_4.pdf

Podręcznik ćw. 4

Stany nieustalone w obwodzie RC, RL i RLC przy załączaniu wymuszenia stałego.

cwiczenie_5.pdf stany_nieustalone.pdf

Podręcznik ćw. 5

Czwórniki aktywne – źródła sterowane prądu i napięcia, NIC, żyrator.

cwiczenie_8.pdf

Podręcznik ćw. 8

Czwórniki aktywne – układ różniczkujący, całkujący, przesuwnik fazy.

cwiczenie_10.pdf

Podręcznik ćw. 10

Projektowanie sekcji bikwadratowej filtrów aktywnych.

cwiczenie_11.pdf

Podręcznik ćw. 11

Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi.

cwiczenie_7.pdf

Podręcznik ćw. 7

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi.

cwiczenie_9.pdf

Podręcznik ćw. 9

Plan ustawienia ćwiczeń w sali SK 102

stoly.jpg

Literartura

1. Praca zbiorowa pod red. S.F. Filipowicza, "Obwody elektryczne - ćwiczenia laboratoryjne", Oficyna Wydawnicza PW, 2002


2015-09-23 06:44