[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/small_logo_prpw.jpg

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

Laboratorium podstaw elektromagnetyzmu

Sprawy organizacyjne (regulaminy, terminy, prowadzący)

Scenariusze ćwiczeń

  1. Ćwiczenie 1: Podstawowe definicje i własności bezźródłowego, płaskorównoległego pola potencjalnego

  2. Ćwiczenie 2: Wykorzystanie podobieństwa pól do wyznaczania pojemności

  3. Ćwiczenie 3: Badanie zakłóceń przewodzonych

  4. Ćwiczenie 4: Badanie zjawiska wypierania prądu

  5. Ćwiczenie 5: Identyfikacja struktury wewnętrznej w polu przepływowym prądu stałego

  6. Ćwiczenie 6: Symulacja komputerowa: wyznaczanie impedancji charakterystycznej

Oprogramowanie pomocnicze

Opracowywanie sprawozdań

Oprogramowanie symulacyjne

Modele ćwiczeń laboratoryjnych


Skrypt

lpe_skrypt.jpg

Skrypt jest dostępny w księgarniach PW. Tytuł jest taki sam, jak nazwa laboratorium. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Jacka Starzyńskiego, wydana przez Oficynę Wydawniczą PW w 2005 roku.


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44